ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ кани потенциални кандидати за заемане на позицията „Младежки медиатор” по Национална програма „Активиране на неактивни лица”, изпълнявана по компонент 1 „Работа с неактивни лица” от Агенцията по заетостта.

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ кани потенциални кандидати за заемане на позицията „Младежки медиатор” по Национална програма „Активиране на неактивни лица”, изпълнявана по компонент 1 „Работа с неактивни лица” от Агенцията по заетостта.

 

            1. Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

 

1.1.  Основни изисквания 

  • да са регистрирани безработни младежи до 29 годишна възраст и имат завършено висше образование по специалности в областта на социалните, педагогическите, хуманитарните, стопанските дейности;
  • да притежават добри  комуникативни умения и умения за работа в екип;
  • да притежават компютърна грамотност;
  • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
  • да има желание и възможност  да участва през месец септември в обучение на медиаторите, което ще се проведе през месец септември в Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи гр. София

 

1.2. Специфични изисквания 

 

Ще се счита за предимство:

  • познания на законовата уредба в областта на заетостта, образованието, обучението на възрастните, социалното подпомагане и др.
  • знания за програми, насърчителни мерки, финансирани от държавния бюджет, за схеми, реализирани със средства на Европейските структурни фондове в посочените области.

              

              2. Условия на поканата

      Заинтересованите кандидати следва да представят в Информационен център - деловодство  на Община град Добрич, ул. „България”12 заявление по образец публикуван в сайта на община град Добрич, копие от диплом за завършено висше образование, професионална биография – европейски формат.

 

       Срок за подаване на документи – 10.08 – 14.08. 2015 г.- не по-късно от 17.00 часа.

     

       Подборът ще се извърши от Комисия, назначена от Кмета на Община град Добрич в два етапа:

            - Подбор по документи – до 18. 08. 2015 г.

            - Провеждане на интервю – на 21. 08. 2015 г. в стая 1112, намираща се на 11 етаж в сградата на бивш партиен дом по ул. „Независимост”7/достъп от северен вход/.

            - Окончателното класиране на кандидатите ще се извърши на 25. 08. 2015 г. и ще бъде обявено в сайта на Община град Добрич на адрес www.dobrich.bg

 

       3. Място на работа

 

      След подбора, класираното на първо място лице ще бъде назначено в общинската администрация град Добрич на длъжност „младши специалист, младежки медиатор” за осъществяване на дейности по идентифициране, достигане до и активиране на млади хора, които не работят, не учат и не са регистрирани в ДБТ.

Актуално

Регулярни обработки срещу кърлежи на Градски Парк „Свети Георги“ и детските площадки

06.06.2023

Община град Добрич информира гражданите, че на 07.06.2023 г. ще се извършат регулярните обработки срещу кърлежи на детските площадки  Градски Парк „Свети Георги“. Обработките ще  провеждат в утринните часове след 6...

Регулярни обработки срещу кърлежи на Градски Парк „Свети Георги“ и детските площадки
ВИЖ ДОБРИЧ
20.53° C разкъсана облачност
Нагоре