Съобщение № 08 /30.08.2022 г.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

№ 08 /30.08.2022 г.

 

До заинтересуваните лица

 

Уведомяваме Ви, че преместваем обект: Mетален гараж“, разположен частично в улична регулация по действащия ПУП – ПРЗ на ЦГЧ на гр. Добрич, на територията на поземлен имот с идентификатор 72624.623.1044 по КК на гр.Добрич и частично в поземлен имот с идентификатор 72624.623.751, западно от паркинга пред Жилищна сграда с идентификатор 72624.623.1044.3 по КК на гр. Добрич и административен адрес бул. „Добричка епопея“ №4, гр. Добрич е съставен Констативен акт № 1 от 20.07.2022 г. на основание чл. 57а, ал.1, т.1 от  Закона за устройства на територията.

            

Настоящото съобщение е публикувано в сайта на Община гр. Добрич /рубрика „Обяви и съобщения“/съобщения  по устройство на територията, залепено на обекта и на таблото пред сградата на Община град Добрич на 30.08.2022г. и удостоверява, че адресатът му е уведомен по реда на § 4  от ДР на ЗУТ.  

 

 

 

 

 

                                                                      

 

                                                                                  С Ъ С Т А В И Л И:

30.08.2022 г.                                    

гр. Добрич                                                               

1.арх. Р. Петкова…… /П/......            

                        2 Д. Димитров.……. /П/........

 

Съобщението е публкувани на 30.08.2022 г.

 

                                                          

 

Актуално

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич

31.05.2023

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА   МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА  БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ СПОРТ ЗА УЧАЩИ           УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ –...

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
26.06° C разкъсана облачност
Нагоре