Обявление № 10-17-41/16.08.2022г. ПУП-ПРЗ на Индустриален парк "Добрич"

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 10-17-41

град  Добрич 16.08.2022г.

 

Община град Добрич, на основание чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че с Решение 36-19 от 28.07.2022г. на Общински съвет град Добрич е одобрен  Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на Индустриален парк „Добрич“, ведно със схеми Ел., ВиК, газификация, комуникационно-транспортна и идейна вертикална планировка.

Планът е изложен в Центъра за услуги и информация на Община град Добрич от 8.00 ч. до 17.00 ч. и публикуван в сайта на Община гр. Добрич в Рубрика „Обяви и съобщения“/ „Съобщения  по устройство на територията“.

На основание чл.215 ал.1 и ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Общински съвет град Добрич, пред Административен съд град Добрич.

 

Арх. Боряна Станчева    /п/

Главен архитект на Община град Добрич

 

Решение 36-19/28.07.2022г.

ПУП-ПРЗ

Обявление за Решение 36-19/28.07.2022г. е обнародвано в бр. 69  от 26.08.2022г. на Държавен вестник

 

публикувано в Рубриката на  26.08.2022г.

Актуално

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич

31.05.2023

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА   МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА  БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ СПОРТ ЗА УЧАЩИ           УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ –...

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
25.51° C предимно ясно
Нагоре