Обявление № 70-00-1500/16.08.2022г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 70-00-1500

град  Добрич 16.08.2022 г.

 

Община град Добрич на основание чл.127 ал.6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че с Решение 36-23 от 28.07.2022г. на Общински съвет град Добрич е одобрено Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на Община (ОУПО) град Добрич за ПИ 72624.623.8069 по КККР на град Добрич, идентичен с УПИ IX – „за Гаражи“, кв. 17 на ЦГЧ, град Добрич, от „ЗОНА ЗА ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ОБЕКТ ЕТАЖЕН ПАРКИНГ И ГАРАЖ“ в „ЦЕНТРАЛНА УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА – „Ц2“ с градоустройствени показатели Пл. застр. 40-60%, Кинт ≤ 1,5, Пл. озел. 20-40%.

Одобреният проект е публикуван в сайта на Община град Добрич в Рубрика „Обяви и съобщения“ / „Съобщения  по устройство на територията“.

 

aрх. Боряна Станчева    /п/

Главен архитект на Община град Добрич

 

Решение 36-23/28.07.2022г.

ЧИ на ОУП_623.8069

предстои обнародване на Решението в Държавен вестник

 

публикувано в рубриката на 16.08.2022г.

 

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
14.18° C предимно облачно
Нагоре