Обявление № 70-00-1819/16.08.2022г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 70-00-1819

град  Добрич 16.08.2022 г.

 

Община град Добрич на основание чл.129  ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че с Решение 36-21 от 28.07.2022г. на Общински съвет град Добрич е одобрен проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населени места и селищни образувания за ПИ 72624.497.54 в землището на град Добрич за обект: „Довеждащ водопровод от уличен водопровод за захранване на Зърнобаза – Силозно складово стопанство, склад за семена и ПРЗ, трафопост и колонка за дизелово гориво в ПИ 72624.497.20 в землището на град Добрич“.

Одобреният проект е изложен на работно място №8 в Център за услуги и информация при Община град Добрич от 8.00ч. до 17.00ч. и публикуван в сайта на Община град Добрич / Обяви и съобщения / Съобщения по устройство на територията.

На основание чл.215 ал.1 и ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Общински съвет град Добрич, пред Административен съд град Добрич.

 

Арх. Боряна Станчева    /п/

Главен архитект на Община град Добрич

 

Решение 36-21/28.07.2022г.

ПУП-ПП

 

предстои обнародване на Решението в Държавен вестник

 

публикувано в рубриката на 16.08.2022г.

Прикачени файлове

Актуално

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич

31.05.2023

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА   МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА  БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ СПОРТ ЗА УЧАЩИ           УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ –...

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
26.47° C разкъсана облачност
Нагоре