Обявление № 70-00-2197/03.08.2022г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 70-00-2197

град  Добрич 03.08.2022 г.

 

Община град Добрич на основание чл.129  ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че със Заповед № 1279 от 02.08.2022г. на Кмета на Община град Добрич е одобрен проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.603.78 - урбанизирана територия  в землището на град Добрич, за отреждането му „за ПСД-ФЕЦ“.

Одобреният проект е изложен на работно място №8 в Център за услуги и информация при Община град Добрич  от 8.00 до 17.00 ч. и публикуван в сайта на Община гр. Добрич, рубрика „Обяви и съобщения“, Съобщения по устройство на територията.

На основание чл.215 ал.1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта на Кмета може да бъде обжалвана при условията на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд гр. Добрич в 14-дневен срок от съобщаването.

 

арх.  Боряна Станчева   /п/

Главен архитект на Община град Добрич

 

Заповед № 1279_2022г.

ПУП-ПЗ

 

публикувано на 03.08.2022г.

Прикачени файлове

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
17.09° C разкъсана облачност
Нагоре