Обявление № 70-00-1793/01.08.2022г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

70-00-1793

град  Добрич 01.08.2022 г.

 

Община град Добрич на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че със Заповед № 1269 от 29.07.2022г. на Кмета на Община град Добрич е одобрен проект за Работен устройствен план (РУП) за УПИ XV-30, УПИ I-1500, УПИ II-1499 и УПИ III-1497 в кв. 1125 на ЖК "Север 1" град Добрич.

Одобреният проект е изложен на работно място №8 в Център за услуги и информация при Община град Добрич  от 8.00 ч. до 17.00 ч.

Проект за РУП е публикуван в сайта на Община гр.Добрич, рубрика „Обяви и съобщения“, Съобщения  по Устройство на територията.

На основание чл.215 ал.1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта на Кмета може да бъде обжалвана при условията на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд гр. Добрич в 14-дневен срок от съобщаването.

 

Арх. Боряна Станчева     /п/

Главен архитект на Община град Добрич

 

Заповед № 1269/29.07.2022г.

РУП за УПИ XV, I, II и III, кв. 1125, ЖК "Север 1"

 

публикувано на 01.08.2022г.

Прикачени файлове

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
15.39° C предимно облачно
Нагоре