Обявление № 94-00-91/25.07.2022г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

94-00-91

град Добрич 25.07.2022 г.

 

Община град Добрич на основание чл. 129 ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че със Заповед № 1239 от 25.07.2022 г. на Кмета на Община град Добрич е одобрен проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) за УПИ IV-за трафопост и озеленяване, УПИ V-за ЖС, и УПИ VII-за ЖС, в кв. 735 на ЖК “Добротица“ град Добрич.

Одобреният проект е изложен на работно място №8 в Център за услуги и информация при Община град Добрич от 8.00 ч. до 17.00 ч.

Проект за ПУП-ПР е публикуван в сайта на Община град Добрич, рубрика „Обяви и съобщения“, съобщения  по устройство на територията.

На основание чл. 215 ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта на Кмета може да бъде обжалвана при условията на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд град Добрич в 14-дневен срок от съобщаването.

 

Арх. Боряна Станчева   /п/

Главен архитект на Община град Добрич

 

Заповед № 1239_2022г.

изменение на ПУП-ПР

 

публикувано на 27.07.2022г.

Прикачени файлове

Актуално

Регулярни обработки срещу кърлежи на Градски Парк „Свети Георги“ и детските площадки

06.06.2023

Община град Добрич информира гражданите, че на 07.06.2023 г. ще се извършат регулярните обработки срещу кърлежи на детските площадки  Градски Парк „Свети Георги“. Обработките ще  провеждат в утринните часове след 6...

Регулярни обработки срещу кърлежи на Градски Парк „Свети Георги“ и детските площадки
ВИЖ ДОБРИЧ
12.15° C предимно облачно
Нагоре