Обявление № 10-17-3/13.07.2022г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

10-17-3

град  Добрич 13.07.2022 г.

 

Община град Добрич на основание чл. 129 ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че с Решение 35-25 от 28.06.2022г. на Общински съвет град Добрич е одобрено изменение на Подробен устройствен план – план  за регулация (ПУП-ПР) за УПИ I - „за КЖС“, кв. 547; УПИ I - „за КЖС“ в кв. 548 и улица от О.Т. Р244 до О.Т. Р248, ЖК “Русия 1“, град Добрич.

Одобреният проект е изложен на работно място №8 в Център за услуги и информация при Община град Добрич.

На основание чл.215 ал.1 и ал. 4 от ЗУТ решението на Общински съвет може да се обжалва при условията на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд гр. Добрич в 30-дневен срок от обнародването му.

 

арх. Боряна Станчева    /п/

Главен архитект на Община град Добрич

 

обнародвано в бр. 59/26.07.2022г. на Държавен вестник

 

Решение 35-25_2022г.

изменение на ПУП-ПР

 

публикувано на 27.07.2022г.

Прикачени файлове

Актуално

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич

31.05.2023

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА   МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА  БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ СПОРТ ЗА УЧАЩИ           УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ –...

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
26.49° C предимно ясно
Нагоре