Обявление № 94К-00-234/22.07.2022г.

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 94К-00-234

град Добрич 22.07.2022 г.

 

Община град Добрич на основание чл. 129  ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че със Заповед № 1217 от 20.07.2022 г. на Кмета на Община град Добрич е одобрен проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) за УПИ ІV-84, и УПИ V-85, в  кв. 948 по плана на ЖК „Рилци“ на град Добрич.

Одобреният проект е изложен на работно място № 8 в Център за услуги и информация при Община град Добрич от 8.00 ч. до 17.00 ч.

Проект за ПУП-ПР е публикуван в сайта на Община град Добрич, рубрика „Обяви и съобщения“, съобщения  по устройство на територията.

На основание чл. 215 ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта на Кмета може да бъде обжалвана при условията на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд град Добрич в 14-дневен срок от съобщаването.

 

арх. Боряна Станчева   /п/

Главен архитект на Община град Добрич

 

Заповед № 1217_2022г.

изменение на ПУП-ПР

публикувано на 22.07.2022г.

Прикачени файлове

Актуално

Регулярни обработки срещу кърлежи на Градски Парк „Свети Георги“ и детските площадки

06.06.2023

Община град Добрич информира гражданите, че на 07.06.2023 г. ще се извършат регулярните обработки срещу кърлежи на детските площадки  Градски Парк „Свети Георги“. Обработките ще  провеждат в утринните часове след 6...

Регулярни обработки срещу кърлежи на Градски Парк „Свети Георги“ и детските площадки
ВИЖ ДОБРИЧ
11.87° C предимно облачно
Нагоре