Обявление № 94-00-91/08.07.2022г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 94-00-91

град  Добрич 08.07.2022г.

Община град Добрич, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) за УПИ IV-„за трафопост и озеленяване“, УПИ V и УПИ VII, кв.735 на ЖК “Добротица“ град Добрич. С изменението от УПИ IV, УПИ V и УПИ VII се образуват два нови имота - УПИ X-395 и УПИ XI-396, отредени „за Жилищно строителство“.

Плановете са изложени в Община град Добрич – Център за услуги и информация от 8.00 ч. до 17.00 ч.

На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението по ал.3 заинтересуваните лица  могат да направят писмени възражения, предложения и искания по плана до Главния архитект на Община град Добрич.

            

Арх. Боряна Станчева  /п/

Главен архитект на Община град Добрич

 

публикувано на 08.07.2022г.

Актуално

Регулярни обработки срещу кърлежи на Градски Парк „Свети Георги“ и детските площадки

06.06.2023

Община град Добрич информира гражданите, че на 07.06.2023 г. ще се извършат регулярните обработки срещу кърлежи на детските площадки  Градски Парк „Свети Георги“. Обработките ще  провеждат в утринните часове след 6...

Регулярни обработки срещу кърлежи на Градски Парк „Свети Георги“ и детските площадки
ВИЖ ДОБРИЧ
11.82° C предимно облачно
Нагоре