Решение №35-4/28.06.2022 г. на Общински съвет град Добрич за примане на схема на зони и райони за платено паркиране на територията на Община град Добрич

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Приемане на схема на зони и райони за платено паркиране на територията на Община град Добрич.

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

 

РЕШЕНИЕ 35 – 4:

     Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 99, ал. 1 от Закона за движението по пътищата и чл. 14, ал. 1 от Наредбата за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община гр. Добрич:

  1. Приема утвърдени схеми на зони за платено паркиране, както следва:

 

  1. Приема райони за платено паркиране (Приложение 3), представляващи една или няколко зони с въведен режим на платено паркиране, както следва:

 

 

  • Район 3 /Бизнес център – Битова техника/  с граници:  изток – ул. Илинден до пресечката с ул. Батак, включва и се ограничава ул. П. Р. Тошев;  запад – включва и се ограничава от ул. Отец Паисий от пресечката и с ул. Бачо Киро до  пресечката с  ул. Даме Груев; север –  ул. Бачо Киро (до пресечката с  ул. Илинден ) и ул. Илинден; юг – от пресечна точка на ул. Д. Груев с ул. Отец Паисий (подлез „ЦКП“),  северни граници на пл. Македония (до пресечната точка на ул. П. Р. Тошев с ул. Гоце Делчев), ул. Батак (от пресечката с ул. П. Р. Тошев  до пресечката с ул. Илинден),  който включва места/зони за платено паркиране:

 

  • Район 4 /Централен пазар – Автогара/  с граници: изток – ул. П. Р. Славейков от пресечката с ул. Батак до пресечката с  ул. Княз Дондуков; запад – ул. Отец Паисий от пресечката с ул. Даме груев до пресечката с ул. Княз Дондуков; север – от пресечна точка на ул. Д. Груев с ул. Отец Паисий (подлез „ЦКП“), включва и се  очертава от северни граници на пл. Македония  (до пресечната точка на ул. П.Р.Тошев с ул. Гоце Делчев), ул. Батак (от пресечката с ул. П.Р.Тошев до пресечката с ул. П.Р. Славейков);   юг – включва и се ограничава от ул. Княз Дондуков, който включва места/зони за платено паркиране:

 

  • Район 5 /ул. Отец Паисий/ с граници: изток –  включва и се очертава от ул. Отец Паисий  (от пресечката с ул. Даме Груев до пресечката с  ул. Кльо Фичето); запад –  бул. 25-ти септември (от пресечката с ул. Даме Груев до пресечката с ул. Полк.  Дрангов), ул. Вихър до ул. Славянска, ул. Славянска и ул. Ильо Войвода; север –  включва и се ограничава от ул. Даме Груев; юг –   ул. Кольо Фичето,  който включва места/зони за платено паркиране:

 

  • Район 6 /Дом паметник Йордан Йовков – Исторически музей/ с граници: изток –  включва и се очертава от ул. Отец Паисий  (от пресечката с ул. Кльо Фичето до пресечката с ул. Генерал Гурко), ул. Вардар (от пресечката с ул. Генерал Гурко до пресечката с  ул. Струма) и ул. Струма; запад –  включва границите на бул. Трети март в пресечката с ул. Максим Горки, бул. 25-ти септември (пресечките с ул. Кольо Фичето и ул. Ив. Хадживълков) и ул. Ив. Хадживълков; север – включва и се ограничава от границите на бул. Трети март (пресечките с М. Горки и бул. 25-ти септември), ул. Кольо Фичето и ул. Ген. Гурко до пресечката с ул. Вардар; юг – включва и се очертава от бул. Трети март (от пресечката с ул. М. Горки), ул. Волга от пресечката с ул. Ив. Хадживълков до пресечката с ул. Струма, който включва места/зони за платено паркиране:

 

  • Район 7 /Окръжен съд  – ЕК Стария Добрич/ с граници: изток –  ул. Отец Паисий от пресечката с бул. Добруджа до пресечката с ул. Ц. Церковски; запад –  бул. 25-ти септември от пресечката с бул. Добруджа до пресечката с ул. Д. Петков; север – включва и се ограничава от бул. Добруджа от пресечката с бул. 25-ти септември до  пресечката с ул. Отец Паисий; юг – ул. Д. Петков (от пресечката с бул. 25 Сптември до пресечката с ул. Д-р К.Стоилов), включва и се ограничава от ул. Ц. Церковски, който включва места/зони за платено паркиране:

 

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ:

„ЗА“ - 32; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0.

 

Дата на публикуване: 13.07.2022 г.

 

 

Актуално

Регулярни обработки срещу кърлежи на Градски Парк „Свети Георги“ и детските площадки

06.06.2023

Община град Добрич информира гражданите, че на 07.06.2023 г. ще се извършат регулярните обработки срещу кърлежи на детските площадки  Градски Парк „Свети Георги“. Обработките ще  провеждат в утринните часове след 6...

Регулярни обработки срещу кърлежи на Градски Парк „Свети Георги“ и детските площадки
ВИЖ ДОБРИЧ
12.07° C предимно облачно
Нагоре