Обявление № 94Р-00-213/06.07.2022г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

94Р-00-213

град  Добрич 06.07.2022 г.

 

Община град Добрич на основание чл.129  ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че със Заповед №1080 от 06.07.2022 г. на Кмета на Община град Добрич е одобрен Работен устройствен план (РУП) за УПИ XV-82,84 УПИ I-83 и УПИ II-87 в кв.120 по плана  на Централна градска част на  гр. Добрич.            

Одобреният проект е изложен на работно място №8 в Център за услуги и информация при Община град Добрич  от 8.00 ч. до 17.00 ч.

Проект за РУП е публикуван в сайта на Община гр.Добрич, рубрика „Обяви и съобщения“, съобщения  по устройство на територията.

На основание чл.215 ал.1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта на Кмета може да бъде обжалвана при условията на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд гр. Добрич в 14-дневен срок от съобщаването.

 

Арх. Боряна Станчева    /п/

Главен архитект на Община град Добрич

Заповед № 1080/06.07.2022г.

РУП

публикувано на 06.07.2022г.

Прикачени файлове

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
15.65° C разкъсана облачност
Нагоре