Съобщение № 07/05.07.2022г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

№ 07/05.07.2022 г.

 

До заинтересуваните лица

 

Уведомяваме Ви, че за осигуряване на свободен достъп в имот по  ул. „Железничарска“ №15, град Добрич за извършване на външна изолация /саниране/ на северна фасада на жил. сграда с идентификатор 72624.604.453.4 по Кадастрална карта на град Добрич, с административен адрес ул. „Железничарска“ №17А е издадена Заповед № 1068 от 04.07.2022 г. на основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА и чл.194, ал.1 от Закона за устройства на територията.      

Настоящото съобщение е публикувано в сайта на Община гр. Добрич/рубрика „Обяви и съобщения“/съобщения  по устройство на територията, залепено на обекта и на таблото пред сградата на Община град Добрич на 05.07.2022г. и удостоверява, че адресатът му е уведомен по реда на § 4  от ДР на ЗУТ.  

 

 

 

                                                                                       С Ъ С Т А В И Л И:

05.07.2022 г.                                    

град Добрич                                                               1. Кр. Стойчева…… /П/......            

                2 Д. Димитрова……. /П/........

 

публикувано на 05.07.2022г.

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
16.72° C разкъсана облачност
Нагоре