Обявление № 70-00-2360/06.06.2022г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 70-00-2360

град  Добрич 06.06.2022 г.

 

Община град Добрич на основание чл.127 ал.6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че с Решение 34-12 от 31.05.2022г. на Общински съвет град Добрич е одобрено Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на Община (ОУПО) град Добрич за ПИ 72624.176.102 по КККР на град Добрич, от територия „ДЕРЕТА И СУХОДОЛИЯ“ в зона „ТЕРЕНИ ЗОНА ЕНЕРГИЙНИ ПРОИЗВОДСТВА - Пел“, с устройствени показатели: Пл. застр. – 50% - 80%, Кинт ≤ 2,5 и Пл. озел. - 20% - 40%.

Одобреният проект е публикуван в сайта на Община град Добрич / Услуги и информация / Обяви и съобщения / Съобщение по устройство на територията.

 

aрх. Боряна Станчева    /п/

Главен архитект на Община град Добрич

 

Решение 34-12/31.05.2022г.

ЧИ на ОУП

публикувано на 10.06.2022г.

Прикачени файлове

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
15.65° C разкъсана облачност
Нагоре