Обявление № 94Х-00-115/05.05.2022г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 94Х-00-115

град  Добрич 05.05.2022 г.

 

Община град Добрич на основание чл.127 ал.6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че с Решение 33-10 от 26.04.2022г. на Общински съвет град Добрич е одобрено Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на Община (ОУПО) град Добрич за ПИ 72624.123.95 по КККР на град Добрич, от територия „ОБРАБОТВАЕМИ ЗЕМИ – ГРАДИНИ И ОРАНЖЕРИИ - Ссг“ в „ЖИЛИЩНА УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА ЗА МАЛКОЕТАЖНО ЗАСТРОЯВАНЕ (до 10,00м.) – Жм“, с устройствени показател: Н ≤ 10,00 м, Пл. застр. ≤ 40%, Кинт ≤ 1,0, Пл. озел. ≥ 40% и начин на застрояване свободно.

Одобреният проект е публикуван в сайта на Община град Добрич / Услуги и информация / Обяви и съобщения / Съобщение по устройство на територията.

 

aрх. Боряна Станчева    /п/

Главен архитект на Община град Добрич

Решение 33-10/26.04.2022г.

ЧИ на ОУП

публикувано на 20.05.2022г.

Прикачени файлове

Актуално

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич

31.05.2023

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА   МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА  БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ СПОРТ ЗА УЧАЩИ           УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ –...

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
23.49° C предимно ясно
Нагоре