Обявление № 70-00-1921/05.05.2022г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 70-00-1921

град  Добрич 05.05.2022 г.

 

Община град Добрич на основание чл.127 ал.6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че с Решение 33-9 от 26.04.2022г. на Общински съвет град Добрич е одобрено Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на Община (ОУПО) град Добрич за ПИ 72624.621.28 по КККР на град Добрич, идентичен с УПИ II-28, кв. 711 на ЖК „Добротица“, град Добрич, от територия „УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНООБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ – Оо“ в „ЖИЛИЩНА УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА ЗА ВИСОКОЕТАЖНО ЗАСТРОЯВАНЕ (над 15 м.) - Жг“, с устройствени параметри Н ≥ 15,00 м, Пл. застр. ≤ 80%, Кинт ≤ 3,0, Пл. озел. ≥ 20% и начин на застрояване – свободно.

Одобреният проект е публикуван в сайта на Община град Добрич / Услуги и информация / Обяви и съобщения / Съобщение по устройство на територията.

 

aрх. Боряна Станчева    /п/

Главен архитект на Община град Добрич

Решение 33-9/26.04.2022г.

ЧИ на ОУП

публикувано на 20.05.2022г.

Прикачени файлове

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
15.49° C предимно облачно
Нагоре