Програма за капиталовите разходи на Община град Добрич за 2022 г.

 

ОБЕКТ                                                                            

Годишна задача

Актуализа-ция

септември

 

І. Собствени  бюджетни  средства

5 022 976

5 093 361

1

Изграждане на Клетка 2 на Регионално депо Стожер - авторски

и строителен надзор (преходен)

30 721

30 721

2

Училища

157 370

186 449

2.1

ПМГ "Иван Вазов"

49 195

49 195

2.1.1

Компютърна техника

30 577

30 577

2.1.2

Телевизор

3 000

3 000

2.1.3

Климатик

4 518

4 518

2.1.4

Горелка

6 200

6 200

2.1.5

Рекламни съоръжения

4 900

4 900

2.2

СУ "Св. Св. Кирил и Методий"

35 000

35 000

2.2.2

Изграждане на ограда - първи етап

35 000

35 000

2.3

СУ "Димитър Талев"

16 617

11 616

2.3.1

Компютърна техника

10 000

10 000

2.3.2

Изследователски център по природни науки на открито

"С поглед в бъдещето"

5 001

0

2.3.3

Телескоп

1 616

1 616

2.4

СУ "Любен Каравелов"

5 000

5 000

2.4.1

Климатици

5 000

5 000

2.5

СУ "Св. Климент Охридски"

37 278

37 278

2.5.1

Компютърна техника

37 278

37 278

2.6

ОУ "Христо Ботев"

2 350

2 350

2.6.1

Климатик

2 350

2 350

2.7

ОУ "Никола Й. Вапцаров"

4 210

4 210

2.7.1

Видеонаблюдение

4 210

4 210

2.8

ОУ "Хан Аспарух"

7 720

7 720

2.8.1

Компютърна техника

1 600

1 600

2.8.2

Беседка

6 120

6 120

2.9

Професионална гимназия по аграрно стопанство

0

30 000

2.9.1

Стоманен водогреен котел

0

25 000

2.9.2

Циркулационна помпа за отопление

0

5 000

2.10

ОУ "Христо Смирненски"

0

4 080

2.10.1

Рекламни съоръжения

0

4 080

 

Дирекция "Хуманитарни дейности" 

460 267

464 406

3.1

Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"

131 066

127 100

3.1.1

Доставка на 3 бр. компютърни конфигурации за

"Дневен център за пълнолетни лица с увреждания"

3 960

3 960

3.1.2

Доставка на 1 бр. компютърна  конфигурация за

"Защитено жилище"

1 320

1 320

3.1.3

Доставка на 1 бр. пътнически микробус за "Дневен

център за деца с увреждания"

80 000

80 000

3.1.4

Закупуване на 2 бр. прахосмукачки за мокро почистване

на релефенгранитогрес за  "Комплекс за социални услуги"

9 960

9 960

3.1.5

Доставка на 1 бр. ъглов диван с ракла за "Дневен център за деца с увреждания"

1 561

1 561

3.1.6

Изграждане на локална мрежа за комуникационна свързаност

"Дневен център за деца с увреждания"

1 965

1 965

3.1.7

Изграждане на локална мрежа за комуникационна свързаност 

"Центрове за настаняване от семеен тип" ДБУ 1,2 и 3

4 740

4 740

3.1.8

Доставка и монтаж на 1 бр. климатична система за

"Асистенти за лична помощ"

2 000

2 000

3.1.9

Изграждане на локална мрежа за комуникационна свързаност

"Център за обществена подкрепа 2"

1 580

1 580

3.1.10

Изграждане на локална мрежа за комуникационна свързаност

"Защитено жилище"

1 200

1 200

3.1.11

Изграждане на видеонаблюдение в "Домашен социален патронаж"

3 000

3 000

3.1.12

Доставка и монтаж на 1 бр. отоплителен котел за КП "Димят"

3 000

3 000

3.1.13

Закупуване на 1 бр. професионален хладилен шкаф за

"Домашен социален патронаж"

6 000

0

3.1.14

Механична общообменна вентилация в перално

помещение на "Дом за стари хора"

10 780

10 780

3.1.15

Вертикализатор за деца и възрастни с увреждания по

проект "Подобряване условията на живот на деца и

младежи с увреждания от"Комплекс за социални

услуги град Добрич "

0

2 034

3.2

Функция "Здравеопазване"

329 201

337 306

3.2.1

Основен ремонт на сградата на детска ясла №4 (преходен)

108 311

108 311

3.2.2

Основен ремонт на сградата на детска ясла №5 (преходен)

76 381

83 110

3.2.3

Основен ремонт на сградата на детска ясла №6 (преходен)

30 006

30 006

3.2.4

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР

по одобрени технически проекти за основен ремонт №4, 5 и 6

1 200

1 200

3.2.5

Доставка на 4 бр. компютърни конфигурации

7 200

7 200

3.2.6

Доставка и монтаж на домофонни системи в ДЯ №6 (преходен)

3 000

3 000

3.2.7

Монтаж на сградна газова инсталация за кухненски блок в ДЯ №6

1 252

1 252

3.2.8

Доставка и монтаж на 6 бр. климатични системи за детските ясли

11 900

11 900

3.2.9

Доставка и монтаж на омекотителна станция за

котелна инсталация на ДЯ №5

3 360

3 360

3.2.10

Електрически табла за "Детска млечна кухня"

10 000

11 376

3.2.11

Доставка на 3 бр. полупрофесионални готварски печки с

5 газови котлона с чугунени горелки и електрическа

фурна за ДЯ №4 - ул. "Вардар" №54, ДЯ №5 -ж.к. "Дружба" 1

и ДЯ №6 - ул. "Васил Петлешков" №46 (преходен)

5 940

5 940

3.2.12

Доставка на 2 бр. кухненски аспиратора за ДЯ №6 (преходен)

2 892

2 892

3.2.13

Доставка на 2 бр. стерилизатори за съдове за ДЯ №4 (преходен)

3 519

3 519

3.2.14

Доставка и монтаж на 3 бр. дидактични шкафа за ДЯ №4

6 660

6 660

3.2.15

Доставка и монтаж на сенник за ДЯ №6

2 000

2 000

3.2.16

Изграждане на видеонаблюдение в ДЯ №6

3 000

3 000

3.2.17

Доставка и монтаж на 1 бр. климатична система за

"Общински съвет по наркотичните вещества"

2 000

2 000

3.2.18

Документален скенер за "Общински съвет по

наркотични вещества"

780

780

3.2.19

Автомобил за нуждите на Детска млечна кухня

49 800

49 800

4

Детски градини

542 374

547 960

4.1

Детски съоръжения - ДГ №8 (финансиране от ПУДООС)

1 989

1 989

4.2

Електрическа пекарна - ДГ №12

2 254

2 254

4.3

Климатик - ДГ№27

4 000

4 000

4.4

Хладилен шкаф - ДГ №27

3 516

3 516

4.5

Изграждане на ограда ДГ №17

61 000

61 000

4.6

Изграждане на ограда ДГ №23

46 200

46 200

4.7

Изграждане на ограда ДГ №25

55 300

55 300

4.8

Изграждане на ограда ДГ №27

91 000

91 000

4.9

Комбинирани детски съоръжения - ДГ №23

5 376

5 376

4.10

Предпазна ограда пред кухненски блок - ДГ №8

1 300

1 300

4.11

Комбинирано детско съоръжение - ДГ №25

3 346

3 346

4.12

Комбинирано детско съоръжение - ДГ №32

1 430

1 430

4.13

Изграждане на нова сграда за Детска градина №10 „Слънчице“

223 663

223 663

4.14

Изработване на инв. проект във фаза „Технически проект“ за

изграждане на нова сграда за ДГ №12 „Щурче“

42 000

42 000

4.15

Електрическа фурна за ДГ №8

0

5 586

5

Регионален исторически музей - Добрич

5 000

11 000

5.1

Закупуване на автомобил

5 000

5 000

5.2

Климатици за Дом-паметник "Йордан Йовков" - 2 броя

0

6 000

6

Регионална библиотека "Дора Габе"

14 400

31 681

6.1

Компютърна техника

5 157

6 686

6.2

Старо название  - Закупуване на телевизор за презентации

Ново название - Закупуване на телевизори за

презентации 2 броя

2 200

4 899

6.3

Система за видеонаблюдение

1 200

1 200

6.4

Изработка на нов уеб сайт

5 000

5 000

6.5

Независимо енергийно захранване - UPS

843

843

6.6

Видеокамера

0

2 199

6.7

Фотоапарат

0

1 979

6.8

Програмни продукти

0

8 875

7

ОП "Комуналстрой"

318 776

318 776

7.1

Хидравличен полирграйфер с ротация за стрелкови кран

19 000

19 000

7.2

Машина за запълване на фуги (преходен)

7 600

7 600

7.3

Товарен автомобил ОП "Комуналстрой" (преходен)

49 800

49 800

7.4

Контейнери за сметоизвозване за ОП "Комуналстрой" (преходен)

31 176

31 176

7.5

Едносекционно гребло за ОП "Комуналстрой" (преходен)

27 408

27 408

7.6

Програмни продукти за GPS система за мониторинг на

автопарка и Скадова програма

2 400

2 400

7.7

Мини челен товарач с прикачен инвентар

(вили, кофи, снегоринно гребло и четка)

157 992

157 992

7.8

Хидравличен чук с присъединителна плоча за багер

21 000

21 000

7.9

Видеонаблюдение на "Площадка за разделно събиране

на отпадъци от домакинствата"

2 400

2 400

8

ОП "Устойчиви дейности и проекти"

117 800

122 500

8.1

Тракторна косачка и косачка за неравни терени

34 300

34 300

8.2

Дробилка за клони

35 950

35 950

8.3

Пънорез

28 600

28 600

8.4

Моторни коси - 8 броя.

14 150

14 150

8.5

Машина за унищожаване на плевели

0

0

8.6

Цистерна за камион

0

0

8.7

Моторни метли - 4 броя

4 800

4 800

8.8

Честотен инвертор за помпа в градски парк "Свети Георги"

0

4 700

9

ОП "Център за защита на природата и животните"

255 268

255 268

9.1

Изграждане на ограда за сектор тревопасни ОП "Център

за защита наприродата и животните" (преходен)

52 168

52 168

9.2

Основен ремонт на покрив на Подслон 2 в Зооцентър

25 000

25 000

9.3

Основен ремонт на покрив  и подови настилки на

боксове за кучета на територията на ОПБЖ

100 000

100 000

9.4

Основен ремонт и благоустрояване на алеи и

парково обзавеждане

64 000

64 000

9.5

Климатик

2 500

2 500

9.6

Електропастир

2 000

2 000

9.7

Подмяна на помпа за голямо езеро

3 000

3 000

9.8

Моторна косачка с дълго рамо

1 600

1 600

9.9

Автоматизация на съществуващ портал

2 000

2 000

9.10

Газов котел за отопление

3 000

3 000

10

ОП "Обреден дом"

258 400

58 400

10.1

Разширение на Гробищен парк  - закупуване на земя

50 000

50 000

10.2

Изграждане на ограда - Гробищен парк (преходен)

8 400

8 400

10.3

Изграждане на ограда - Гробищен парк

100 000

0

10.4

Изграждане на алеи - Гробищен парк

100 000

0

11

Местна комисия за борба срещу противообществените

прояви на малолетни и непълнолетни

15 662

15 662

11.1

Компютърна техника

8 814

8 814

11.2

Климатици

5 348

5 348

11.3

Заседателна маса

1 500

1 500

12

Компютърна техника за районни полицейски инспектори

9 000

9 000

13

Документален скенер за "Военен отдел"

780

780

14

Основен ремонт на ул. "Генерал-майор Стефан Попов" и на следните

участъци на улична мрежа: ул. "Калиакра" – Нова бирена фабрика,

бул. "25-ти септември" – "Ветеринарен техникум",

бул. "25-ти септември" – "Битова техника" и

ул. "Никола Петков" – бул. "Русия" (ПМС №24/2021 г.) (преходен)

1 011 106

1 011 106

15

Изграждане на детска площадка достъпна за лица с увреждания в 

Градски парк "Свети Георги" (преходен)

3 085

30 000

16

Авариен основен ремонт на канализационна мрежа по

ул. "Кап. Димитър Списаревски" (преходен)

24 600

24 600

17

Реконструкция на вътрешно - разпределителна

водопроводна мрежа, кв. Рилци, гр. Добрич - I етап

(ПМС 376 от 05.11.2021 г.) (преходен)

1 047 763

904 810

18

Инженеринг – аварийно изместване на битова канализация в

Градски парк „Свети Георги“ УПИ IX кв. 1  от местност „Пратера“

до ПИ 72624.621.215 гр. Добрич

7 500

7 500

19

Изготвяне на инвестиционeн проект за основен

ремонт на улица, находяща се в ПИ с ид. 72624.602.902

и ПИ с ид. 72624.602.913 в кв. Рилци (преходен)

4 800

4 800

20

Изготвяне на инвестиционeн проект за ново улично кръстовище при

пресичането на ул. „Иван Вазов“ и ул. „Панайот Хитов" (преходен)

1 200

1 200

21

Упражняване на строителен и авторски надзор за обект -

жилищен блок "Добрич" (преходен)

20 271

20 271

22

Катафалка за ОП "Обреден дом" (ПМС 326 от 12.10.2021 г.) (преходен)

85 000

85 000

23

Товарен автомобил за "Домашен социален патронаж"

(ПМС 326 от 12.10.2021 г.) (преходен)

64 000

64 000

24

Специализиран автомобил за лица с увреждания за "КСУ - Палитра"

(ПМС 326 от 12.10.2021 г.) (преходен)

82 000

82 000

25

Автомобил за нуждите на "Социални грижи"

(ПМС 326 от 12.10.2021 г.) (преходен)

69 000

69 000

26

Двойностенен инкубатор и реанимационанна маса,

комбинирани в един апарат за отделението

по Неонатология при "МБАЛ-Добрич" АД

(ПМС 326 от 12.10.2021 г.)

50 000

50 000

27

Основен ремонт на покрива на административна сграда

ул. "България" 12 и монтаж на фотоволтаична

система до 75 kw

140 000

140 000

28

 Рекламно информационни елементи (афишарки)

35 000

35 000

29

Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация на цифрова

учрежденска, автоматична телефонна централа за

нуждите на Община град Добрич

30 000

30 000

30

Доставка на един нов автомобил за нуждите на Община град Добрич

45 000

0

31

Доставка и монтаж на колонна климатична система за

Голяма заседателна зала за провеждане на сесии на

Общински съвет град Добрич

15 000

15 000

32

Сървър за за нуждите на общинска администрация

12 000

12 000

33

Документни скенери за ЦУИ - 2 бр

3 120

3 120

34

Цветна МФУ копирна машина за Копирен център

4 000

4 000

35

МФУ устройство монохромно за МДТ - 1 бр

4 680

4 680

36

Рутери за уеб услуги

3 600

3 600

37

Компютърна техника по "Грантово споразумение с Energy City"

5 000

5 000

38

Програмен продукт "Сиела"

2 304

2 304

39

Климатична система за сървърно помещение на Община град Добрич

2 399

2 495

40

Изготвяне на инвестиционен проект и упражняване на авторски

надзор по време на строителството за обект: „Основен

ремонт и изграждане на достъпна среда за хора с

увреждания на спортна зала „Добротица“ в град Добрич

34 800

34 800

41

Техника за видеонаблюдение за изграждане и допълване на

съществуващата система за видеонаблюдение

29 930

29 930

42

ОП "Паркинги и гаражи"

0

2 596

42.1

Компютърна техника

0

2 596

43

Присъединяване към електроразпределителната мрежа на жилищна

сграда в УПИ II, кв. 12 по плана на ЦГЧ – ЖБ „Добрич“

0

57 568

44

Компютърна техника за общинска администрация

0

840

45

Климатик за спортен клуб по шахмат

0

3 300

46

Изграждане на детска площадка по

ул. "Хан Аспарух" между бл. 20 и 22

0

30 000

47

Изграждане на детска площадка в ЖК "Добротица" до бл. 34

0

32 000

48

Изграждане на детска площадка в кв. "Рилци"

(южната част на парка)

0

35 000

49

Изграждане на детска площадка за обучение по безопасност

на движение по пътищата в ДГ 25

0

60 238

50

Основен ремонт на ул. Екзарх Антим I

0

143 000

 

II. Целева субсидия по ЗДБРБ за 2022 г.

299 208

623 508

1

Реконструкция на вътрешно - разпределителна водопроводна

мрежа, кв. Рилци, гр. Добрич - I етап

299 208

442 161

2

Изграждане на алеи - Гробищен парк

0

99 987

3

Изграждане на ограда - Гробищен парк

0

81 360

 

III. Проекти

6 315 079

6 315 079

1

Развитие на интегрирана система на градския транспорт

на Добрич, договор № BG16RFOP001-1.011-0007 (преходен)

2 318 993

2 318 993

2

Реконструкция на сграда за приют за бездомни лица и семейства,

рег. №BG16RFOP001-1.011-0008 (преходен)

163 280

163 280

3

Обновяване на културна инфраструктура - зала „Добрич”

договор №BG16RFOP001-1.011-0009 (преходен)

1 765 894

1 765 894

4

Обновяване на културна инфраструктура - огледална

зала „Нели Божкова” договор № BG16RFOP001-1.011-0010

1 610 669

1 610 669

5

Младежки център Добрич – Вашето днес (преходен)

379 793

379 793

6

Областен информационен център – Добрич 2022-2023

договор №BG05SFOP001-4.007-0004-C01

5 000

5 000

7

Проект "Патронажна грижа+"

40 000

40 000

8

Къща многофукционална за деца със СОП

(специални образователни потребности) за ДГ №25 -

Проект "Подкрепа за приобщаващо образование"

2 950

2 950

9

Овощарски трактор за Професионална гимназия по аграрно

стопанство по Проект "Подкрепа за дуална система обучение"

24 000

24 000

10

Програма Еразъм +,  фотоапарат и камера за СУ "Димитър Талев"

4 500

4 500

 

IV. Дългосрочен дълг

9 987 347

9 987 347

1

Основен ремонт на ул. Захари Стоянов   (преходен)

405 029

405 029

2

Основен ремонт на ул. Ген. Колев  (преходен)

202 369

202 369

3

Основен ремонт на ул. Каменица   (преходен)

523 339

523 339

4

Основен ремонт на ул. Бойчо Огнянов   (преходен)

350 858

350 858

5

Основен ремонт на ул. Хан Крум

140 000

140 000

6

Основен ремонт на ул. Цар Шишман

80 000

80 000

7

Основен ремонт на ул. Тимок

75 000

75 000

8

Основен ремонт на ул. Екзарх Антим I

80 000

0

9

Основен ремонт на пл. Цар Борис III

60 000

60 000

10

Основен ремонт на ул. Руен

45 000

45 000

11

Основен ремонт на ул. Райко Даскалов

80 000

80 000

12

Основен ремонт на ул. Радецки

40 000

40 000

13

Основен ремонт на ул. Люлин

70 000

70 000

14

Основен ремонт на ул. Младост

75 000

75 000

15

Основен ремонт на ул. Брацигово

100 000

100 000

16

Основен ремонт на ул. Капитан Андреев

90 000

90 000

17

Основен ремонт на ул. Майор Г. Векилски

70 000

70 000

18

Основен ремонт на ул. Райко Цончев

95 000

95 000

19

Основен ремонт на ул. Ален Мак

70 000

70 000

20

Основен ремонт на ул. Бачо Киро

265 000

265 000

21

Основен ремонт на ул. Янтра

27 000

27 000

22

Основен ремонт на ул. П. Р. Славейков

120 000

120 000

23

Основен ремонт на ул. Ерма

60 000

60 000

24

Основен ремонт на ул. Суха река

370 000

370 000

25

Основен ремонт на ул. Росица

550 000

550 000

26

Основен ремонт на ул. Вардар

600 000

600 000

27

Основен ремонт на ул. Гривица

80 000

80 000

28

Основен ремонт на ул. Ясна поляна

370 000

370 000

29

Основен ремонт на ул. Теменуга

65 000

65 000

30

 Основен ремонт на ул. Тополите

100 000

100 000

31

Основен ремонт на ул. Орфей

400 000

400 000

32

Основен ремонт на ул. Горски извор

85 000

85 000

33

Основен ремонт на ул. Надежда

110 000

110 000

34

Основен ремонт на ул. Емона

270 000

270 000

35

Основен ремонт на ул. Ружа

100 000

100 000

36

Основен ремонт на ул. Цар Освободител

400 000

400 000

37

Основен ремонт на ул. Първомайска

95 000

95 000

38

Основен ремонт на ул. Тунджа

125 000

125 000

39

Основен ремонт на ул. Арда

120 000

120 000

40

Основен ремонт на ул. Ивайло

75 000

75 000

41

Основен ремонт на ул. Войнишка

530 752

530 752

42

Основен ремонт на ул. Железничарска

95 000

95 000

43

Основен ремонт на ул. Любимец

25 000

25 000

44

Основен ремонт на ул. Драва

70 000

70 000

45

Основен ремонт на ул. Силистра

160 000

160 000

46

Основен ремонт на ул. Крайовски договор

140 000

140 000

47

Основен ремонт на ул. Пробуда

25 000

25 000

48

Основен ремонт на ул. Хан Тервел

287 000

287 000

49

Основен ремонт на ул. Армейска

270 000

270 000

50

Основен ремонт на ул. Катюша

75 000

75 000

51

Основен ремонт на ул. Велико Търново

200 000

200 000

52

Основен ремонт на ул. Оборище

141 000

141 000

53

Основен ремонт на ул. Ген. Столетов

200 000

200 000

54

Основен ремонт на ул. Вежен

75 000

75 000

55

Основен ремонт на ул. Загоре

200 000

200 000

56

Основен ремонт на ул. Димитър Списаревски

65 000

65 000

57

Основен ремонт на ул. Кубрат

75 000

75 000

58

Основен ремонт на ул. Бузлуджа

75 000

75 000

59

Основен ремонт на ул. Ген. К. Манзей

80 000

80 000

60

Основен ремонт на ул. Ал. Кръстев

80 000

80 000

61

Основен ремонт на ул. Трети път

80 000

160 000

 

ОБЩО:

21 624 610

22 019 295

 

Приета с Решение № 37-3 от 20.09.2022 г.

на Общински съвет град Добрич

Дата на публикуване: 10.10.2022 г.

Актуално

Министерството на земеделието организира изложение на местни продукти Добрич

20.03.2023

Министерството на земеделието организира традиционно изложение на местни продукти в Добрич. Събитието ще се проведе в периода 27-28 март в зала „Добротица“, Парк Свети Георги, ул. „Хан Омуртаг“ 2А. На форума ще...

Министерството на земеделието организира изложение на местни продукти Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
6.19° C разкъсана облачност
Нагоре