Проект „Областен информационен център - Добрич 2022-2023“

 

 

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05SFOP001-4.007 “Осигуряване функционирането на националната мрежа от областни информационни центрове 2022-2023“, Приоритетна ос № 4 „Техническа помощ за управлението на ЕСИФ”, “Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Общата цел на проекта е осигуряване на ефективно функциониране на Областен информационен център-Добрич.

Специфичните цели са насочени  към подобряване на информираността на обществото за възможностите и резултатите от ЕСИФ в България, както и подобряване капацитета на бенефициентите чрез провеждането на информационни събития, изготвянето и разпространението на информационни и рекламни материали, представянето на добри практики и безплатно предоставяне на информационни, комуникационни, експертни и логистични услуги от ОИЦ - Добрич. В изпълнение на целите на Националната комуникационна стратегия 2014-2020 и на Споразумението за партньорство, проектът ще надгради познаваемостта сред обществото за европейската политика на сближаване, възможностите за финансиране, както и постигнатите резултати по проекти, съфинансирани от фондовете на ЕС. ОИЦ-Добрич ще работи за повишаване на прозрачността при изпълнението на програмите, като гради широко обществено доверие и подпомага прилагането на интегрирания териториален подход в България.

Обща стойност на проекта 250 000,00 лева, 100% безвъзмездна финансова помощ, от които от които 212 500 лв. европейско и 37 500 лв. национално съфинансиране

Срокът за изпълнение е 24 месеца: от 1 януари 2022 г. до 31 декември 2023 г.

Основната дейност по проекта е свързана с осигуряване на функционирането на ОИЦ - Добрич през периода 2022-2023 г.


Актуално

Добрич отново ще бъде домакин на IV кръг от Републиканския шампионат по приложно колоездене за деца по правилата на ФИА

09.06.2023

Четвърти кръг от Републиканския шампионат по приложно колоездене за деца по правилата на ФИА ще се проведе в Добрич на 23 и 24 юни 2023 г. Организатори на спортното събитие са отново Община град Добрич, СБА Добрич и Пътна полиция Добрич...

Добрич отново ще бъде домакин на IV кръг от Републиканския шампионат по приложно колоездене за деца по правилата на ФИА
ВИЖ ДОБРИЧ
23.03° C предимно облачно
Нагоре