Съобщение № 05/04.05.2022г.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

№ 05/04.05.2022 г.

 

      Във връзка с Определение №159/19.04.2022г. на Добрички административен съд, Ви уведомявам, че ще пристъпим към изпълнение на Заповед №622/15.04.2022г. на основание чл.44, ал.1 т.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл.194, ал.1 от Закона за устройство на територията.

        Чрез, което се нарежда:

       ЕТ „МОДУС-90-ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ“, ЕИК 124111387, собственик на Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 72624.630.27 по кадастралната карта на град Добрич, да осигури свободен достъп в гореописания недвижим имот, за отстраняване на авария и обезопасяване на съществуваща кабелна линия (електрозахранване).

     Достъпът в ПИ  72624.630.27 по КК на гр. Добрич да бъде осигурен от 10:00 часа на 11.05.2022 г. до 13.05.2022г. включително.

     Настоящото съобщение е публикувано в сайта на Община гр. Добрич/рубрика „Обяви и съобщения“/съобщения  по устройство на територията, залепено на обекта и на таблото пред сградата на Община град Добрич на 03.05.2022г. и удостоверява, че адресатът му е уведомен по реда на § 4  от ДР на ЗУТ.  

 

 

                                                                      

 

                                                                                  С Ъ С Т А В И Л И:

04.05.2022 г.                                    

гр. Добрич                                                             1. арх. Р. Петкова…… /П/......         

                                                                                 2. Д.Димитров……. /П/........

 

публикувано на 04.05.2022г.

Актуално

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич

31.05.2023

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА   МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА  БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ СПОРТ ЗА УЧАЩИ           УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ –...

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
26.49° C предимно ясно
Нагоре