Обявление № 94М-00-780/05.04.2022г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 94М-00-780

град  Добрич 05.04.2022 г.

 

Община град Добрич на основание чл.127 ал.6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че с Решение 32-18 от 29.03.2022г. на Общински съвет град Добрич е одобрено Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на Община (ОУПО) град Добрич за ПИ 72624.2.997 по КККР на град Добрич, находящ се в местност „Лозя Богдан“, от територия „ОБРАБОТВАЕМИ ЗЕМИ – ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ“ в „УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА ЗА ВИЛЕН ОТДИХ - Ов“, с устройствени параметри Н ≤ 7,00 м, Пл. застр. ≤ 40%, Кинт ≤ 0,8, Пл. озел. ≥ 50% и начин на застрояване – свободно.

Одобреният проект е публикуван в сайта на Община град Добрич / Услуги и информация / Обяви и съобщения / Съобщение по устройство на територията.

Решението е обнародвано в бр.32 от 26.04.2022г.

 

aрх. Боряна Станчева    /п/

Главен архитект на Община град Добрич

Решение 32-18/29.03.2022г.

ЧИ на ОУП

публикувано на 26.04.2022г.

 

Прикачени файлове

Актуално

Регулярни обработки срещу кърлежи на Градски Парк „Свети Георги“ и детските площадки

06.06.2023

Община град Добрич информира гражданите, че на 07.06.2023 г. ще се извършат регулярните обработки срещу кърлежи на детските площадки  Градски Парк „Свети Георги“. Обработките ще  провеждат в утринните часове след 6...

Регулярни обработки срещу кърлежи на Градски Парк „Свети Георги“ и детските площадки
ВИЖ ДОБРИЧ
12.57° C предимно облачно
Нагоре