ОП "Паркинги и пазари" - Търг №1

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ на основание чл.14 от Закона за общинската собственост, чл.19, чл.21, чл.73 и чл.77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, обявява ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ на 12.05.2022 г. от 10:30 часа, в зала в сградата на Община град Добрич на ул. ”България” № 12, за отдаване под наем на имоти, части от имоти и терени за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ – общинска собственост:

 

 

№ по ред

 

Наименование и предназначение на имотите

 

 Площ

кв. м.

Начална

тръжна цена

на месец

(без ДДС)

 

Депозит

за

участие

(лева)

 

Срок за

отдаване

(години)

1.

Магазин № 2 по схемата за разполагане на  Централен кооперативен пазар, за търговска дейност

 

17,05

 

207,33

 

621,99

 

3 г.

2.

Магазин № 3 по схемата за разполагане на  Централен кооперативен пазар, за търговска дейност

 

34,20

 

415,87

 

1247,61

 

3 г.

3.

Магазин № 9 по схемата за разполагане на  Централен кооперативен пазар, за търговска дейност

 

34,20

 

415,87

 

1247,61

 

3 г.

4.

Магазин № 11 по схемата за разполагане на Централен кооперативен пазар, за търговска дейност

 

17,05

 

207,33

 

621,99

 

3 г.

5.

Павилион № 1 по схемата за разполагане на Централен кооперативен пазар, за търговска дейност

 

13,75

 

167,20

 

501,60

 

3 г.

6.

Павилион № 8 по схемата за разполагане на Централен кооперативен пазар, за търговска дейност

 

6,25

 

76,00

 

228,00

 

3 г.

7.

Павилион № 10 по схемата за разполагане на Централен кооперативен пазар, за търговска дейност

 

9,19

 

111,75

 

335,25

 

3 г.

8.

Магазин № 2 по схемата за разполагане на  Микропазар „Христо Ботев”,  за търговска дейност

 

21,60

 

112,10

 

336,30

 

5 г.

9.

Санитарен възел по схемата за разполагане на на Център за базарна търговия

 

16,04

 

30,32

 

90,96

 

5 г.

10.

Терен № 3 по схемата за разполагане на Център за базарна търговия за поставяне на павилион по чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност

 

12,00

 

129,00

 

387,00

 

5 г.

11.

 

Терен № 4 по схемата за разполагане на Център за базарна търговия за поставяне на павилион по чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност

 

12,00

 

129,00

 

387,00

 

5 г.

12.

 

Терен № 6 по схемата за разполагане на Център за базарна търговия за поставяне на павилион по чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност

 

12,00

 

129,00

 

387,00

 

5 г.

13.

Терен № 7 по схемата за разполагане на Център за базарна търговия за поставяне на павилион по чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност

 

12,00

 

129,00

 

387,00

 

5 г.

14.

Терен № 8 по схемата за разполагане на Център за базарна търговия за поставяне на павилион по чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност

 

12,00

 

129,00

 

387,00

 

5 г.

15.

Терен № 9 по схемата за разполагане на Център за базарна търговия за поставяне на павилион по чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност

 

12,00

 

129,00

 

387,00

 

5 г.

16.

Терен № 10 по схемата за разполагане на Център за базарна търговия за поставяне на павилион по чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност

 

12,00

 

129,00

 

387,00

 

5 г.

 

Тръжна документация на стойност 48,00 лева с включен ДДС се закупува на работно място “Общинска собственост“ в Центъра за услуги и информация в Община град Добрич от 20.04.2022 г. до 17:00 часа на 10.05.2022 г.

Оглед на обектите може да бъде направен от 20.04.2022 г. до 10.05.2022 г., след представяне на документ за закупена тръжна документация и предварителна уговорка с длъжностно лице от ОП „Паркинги и пазари“.

Депозити за участие в търга се внасят до 17:00 часа на 10.05.2022 г. в касата на Община град Добрич или по сметка BG 71 SOMB 9130 33 10000501, BIC – SOMBBGSF, “Общинска банка” АД, клон Добрич, ул.”Независимост” № 14.

Допълнителна информация относно търга може да бъде получена на тел. 0893 391 413 – Георги Георгиев  – директор в ОП „Паркинги и пазари“ и тел. 0893 391 409 – Веселин Мутафов  – домакин в ОП „Паркинги и пазари“.

Дата на публикуване  19.04.2022 г.

Актуално

Добрич отново ще бъде домакин на IV кръг от Републиканския шампионат по приложно колоездене за деца по правилата на ФИА

09.06.2023

Четвърти кръг от Републиканския шампионат по приложно колоездене за деца по правилата на ФИА ще се проведе в Добрич на 23 и 24 юни 2023 г. Организатори на спортното събитие са отново Община град Добрич, СБА Добрич и Пътна полиция Добрич...

Добрич отново ще бъде домакин на IV кръг от Републиканския шампионат по приложно колоездене за деца по правилата на ФИА
ВИЖ ДОБРИЧ
22.83° C предимно облачно
Нагоре