Програма за развитието на туризма на територията на Община град Добрич за 2022 година

     Програмата за развитие на туризма ежегодно реализира основните приоритети и цели на Община град Добрич в областта на туризма в съответствие със Закона за туризма.

     С набелязаните в Програмата мероприятия Община град Добрич се стреми да популяризира дестинацията чрез създаване на благоприятна градска среда за гражданите и гостите на града.

     Финансирането на тези дейности се извършва от постъпленията от туристически данък от местата за настаняване, разположени на територията на Община град Добрич. За  реализирането  на  Програмата  за  развитие на туризма  през 2022 година е  заделен  бюджет в размер  на 51 912 лв.

     На свое заседание от 01.03.2022 год. Консултативният съвет по туризъм разгледа постъпили писмени предложения от културните институции със заявена необходимост от средства за реализиране на дейността им, както следва:

     1.Регионален исторически музей – проучване на нов античен археологически обект, което може да  направи Добрич привлекателен за посещение от туристите град. За целта е необходимо изготвянето на геофизика (недеструктивен метод за локализиране на археологически обекти) на античен археологически обект в границите на града. Този метод на проучване позволява да се сканират пластовете за локализиране на археологически структури. Геофизичното проучване спестява голям финансов ресурс за сондажни проучвания и дава възможност на Регионален исторически музей - Добрич да кандидатства за държавно финансиране на ТАП (теренни археологически проучвания). От години търсим атрактивен археологически обект, който да бъде проучен и експониран в рамките на град Добрич. Финансирането на това геофизично проучване е от особена важност за бъдещото развитие на града ни.

     2. Художествена галерия - настоящият проект „Хартията – следи и отпечатъци“ 2022 е естествено продължение на вече установена традиция и предлага нови възможности за интерпретация на хартията в контекста на графичното изкуство. По време на пленера участниците ще представят пред публиката своя авторски подход при леенето на хартията, технологичните особености и специфичните качества на получените листи, както и ще отпечатат създадените графики. Част от средствата за реализиране на проекта са осигурени от Национален фонд „Култура“ и спонсори, като има необходимост и за дофинансиране от Програмата за развитие на туризма.

     3. Европейски младежки поп – рок конкурс се провежда ежегодно под патронажа на Кмета на общината. Съгласно представената план-сметка са необходими 24 415 лв., която включва разходи за награден фонд, настаняване и изхранване на участниците, хонорари на журито, сцена, осветление, озвучаване и други.

     4. За 5-та поредна година “September Sun”/Rock Fest/ заявява желание за провеждане на рокфест. Като гости на фестивала участват само български рок групи и млади таланти.  През 2021 година събитието е широко отразено от националните медии Дарик радио, БТА, и БНР. За реализиране на цялото събитие са необходими около 30000 лв., като част от тях ще бъдат осигурени от спонсори, собствени средства и искани средства от Програмата за развитие на туризма за 2022 година.

 

      Членовете на Консултативния съвет при обсъждане на представените предложения проведоха дискусия с всеки един представител и взеха решение да се реализират следните мероприятия по програмата за развитие та туризма за 2022 год.:

 

№ по ред

 

   Бюджет на Програмата за развитие на туризма 2022 година                                  

 

      51 912

 

1.

Организиране на събития и мероприятия с местно и национално значение, които допринасят за развитието на туризма в град Добрич

 

      46 912

 

 

 

 

  1. Европейски младежки поп–рок конкурс „Сарандев” –  съфинансиране от Община Добрич – 23 912 лв.

 

  1. Рок фестивал „September Sun” провеждане през месец септември –съфинансиране от Община Добрич – 15 000 лв.

 

  1. Организиране и провеждане на Арт Пленер – 8 000 лв.-съфинансиране от Община  Добрич

 

   

 

2.

 

Инфраструктура

 

 

2.1. Изготвянето на геофизика (недеструктивен метод за локализиране на археологически обекти) на античен археологически обект

      5 000

 

Обща сума :

     51 912

   

    В случай на необходимост програмата подлежи на актуализация.

Приета с Решение 32-33 от 29.03.2022 г.

на Общински съвет град Добрич

Дата на публикуване: 15.04.2022 г.

Актуално

Министерството на земеделието организира изложение на местни продукти Добрич

20.03.2023

Министерството на земеделието организира традиционно изложение на местни продукти в Добрич. Събитието ще се проведе в периода 27-28 март в зала „Добротица“, Парк Свети Георги, ул. „Хан Омуртаг“ 2А. На форума ще...

Министерството на земеделието организира изложение на местни продукти Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
6.15° C предимно ясно
Нагоре