ПЛАН - СМЕТКА за разходите по сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за 2022 година

 

                                               ПЛАН - СМЕТКА                                                                                                                                                   

за разходите по сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за 2022 година

 

 

№ по ред

 

 

УСЛУГИ

 

 

 

Годишен размер на разходите по приета план - сметка за 2021 г. в лева  с ДДС

Годишен размер  на разходите за 2022 г. в лева с ДДС

 

 

 

І.

Осигуряване на съдове за съхранение на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други. Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им.

3 430 000

 

 

3 656 700

 

 

 

II.

Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците.

12 052 316 в т.ч. за Община

град Добрич

*4 728 150

*4 213 536

*19 800

*18 600

9 601 880 в т.ч. за Община

град Добрич

5 669 200

 

III.

Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

1 780 000

1 900 000

 

 

 

Обща сума на планираните разходи.

 

17 262 316

в т.ч. за Община

град Добрич

9 938 150

*4 213 536

*19 800

*18 600

15 158 580

в т.ч. за Община

град Добрич

11 225 900

 

 

 

           

 

Приета с Решение 29-3 от 21.12.2021 г.

На Общински съвет град Добрич

 

Прикачени файлове

Актуално

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич

31.05.2023

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА   МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА  БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ СПОРТ ЗА УЧАЩИ           УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ –...

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
24.6° C разкъсана облачност
Нагоре