Обявление № 70-00-661/25.03.2022г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 70-00-661

град  Добрич 25.03.2022г.

Община град Добрич, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Ви съобщаваме, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план – план  за регулация (ПУП-ПР) за  УПИ I- „за жилищно строителство“, кв.1230 в ЖК “Север 2“, град Добрич, като с изменението на плана от УПИ I се обособяват четири нови УПИ, отредени за „Жилищно строителство“.

Плановете са изложени в Община град Добрич – Център за услуги и информация от 8.00 ч. до 17.00 ч.

На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението по ал.3 заинтересуваните лица  могат да направят писмени възражения, предложения и искания по плана до Главния архитект на Община град Добрич.

 

арх. Боряна Станчева   /п/

Главен архитект на Община град Добрич

публикувано на 25.03.2022г.

Актуално

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич

31.05.2023

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА   МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА  БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ СПОРТ ЗА УЧАЩИ           УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ –...

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
25.51° C предимно ясно
Нагоре