Проект „Обновяване на културна инфраструктура – огледална зала „Нели Божкова“

Проект „Обновяване на културна инфраструктура – огледална зала „Нели Божкова“

по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

№BG16RFOP001-1.011-0010-C01 с бенефициент Община град Добрич

 

 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020

 

Обща стойност на проекта: 1 631 950,91 лв.:

  • 498 709,31 лв. – европейско финансиране чрез Европейски фонд за регионално развитие;
  • 88 007,53 лв. – национално съфинансиране;
  • 56 477,94 лв. – собствен принос от бюджета на Общината и
  • 988 756,13 лв. – комбинирана подкрепа с финансов инструмент с финансов мениджър „Регионален фонд за градско развитие“ АД.

Основна цел:

Предвижда се обновяване на зала „Нели Божкова“ и съответните прилежащи фоайета, гримьорни, работни и обслужващи помещения, за да се насърчи участието в културния живот на гражданите като фактор за социално сближаване и интеграция на онези членове на обществото, които са в уязвимо и неравностойно положение.

Проектът е част от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Община град Добрич и е в списъка с индикативни основни обекти към Споразумението за реализация на инвестиционната програма по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, част от процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по ОПРР 2014-2020.

При изпълнението на проекта ще се осъществят строително-ремонтни работи за ремонт и обновяване на залата, внедряване на мерки за енергийна ефективност, подобряване на достъпа за хора с увреждания. За точното изпълнение на инвестиционния проект ще бъде упражнен авторски и строителен надзор. Ще бъде закупено обзавеждане, необходими за провеждане на културните събития.

Срок за изпълнение:

18 месеца, от 10.11.2021 до 10.05.2023 г.

 

Актуално

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич

31.05.2023

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА   МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА  БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ СПОРТ ЗА УЧАЩИ           УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ –...

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
25.51° C предимно ясно
Нагоре