Месечен отчет за 2022 г.

Отчет към 31.12.2022 г. (публикуван на 23.01.2023 г.)

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община град Добрич към 31.12.2022 г.

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз към 31.12.2022 г.

Месечен отчет за средствата по други международни програми към 31.12.2022 г.

Месечен отчет на сметките за чужди средства към 31.12.2022 г.

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенифициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 31.12.2022 г.

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 31.12.2022 г.

Отчет за извършените разходи и източниците за тяхното финансиране във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 към 31.12.2022 г.

Отчет по чл. 3 от Постановление № 326 на Министерски съвет към 31.12.2022 г.

Отчет на разходите за хуманитарна помощ, както и за справяне с последствията във връзка с военните действия в Украйна към 31.12.2022 г.

Разчет за финансиране на Капиталовите разходи и отчет към 31.12.2022 г.

Отчет към 30.11.2022 г. (публикуван на 15.12.2022 г.)

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община град Добрич към 30.11.2022 г.

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз към 30.11.2022 г.

Месечен отчет за средствата по други международни програми към 30.11.2022 г.

Месечен отчет на сметките за чужди средства към 30.11.2022 г.

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенифициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 30.11.2022 г.

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 30.11.2022 г.

Отчет за извършените разходи и източниците за тяхното финансиране във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 към 30.11.2022 г.

Отчет по чл. 3 от Постановление № 326 на Министерски съвет към 30.11.2022 г.

Разчет за финансиране на Капиталовите разходи и отчет към 30.11.2022 г.

Отчет към 31.10.2022 г. (публикуван на 15.11.2022 г.)

​Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община град Добрич към 31.10.2022 г.

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз към 31.10.2022 г.

Месечен отчет за средствата по други международни програми към 31.10.2022 г.

Месечен отчет на сметките за чужди средства към 31.10.2022 г.

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенифициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 31.10.2022 г.

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 31.10.2022 г.

Отчет за извършените разходи и източниците за тяхното финансиране във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 към 31.10.2022 г.

Отчет по чл. 3 от Постановление № 326 на Министерски съвет към 31.10.2022 г.

Разчет за финансиране на Капиталовите разходи и отчет към 31.10.2022 г.

Отчет към 30.09.2022 г. (публикуван на 19.10.2022 г.)

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община град Добрич към 30.09.2022 г.

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз към 30.09.2022 г.

Месечен отчет за средствата по други международни програми към 30.09.2022 г.

Месечен отчет на сметките за чужди средства към 30.09.2022 г.

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенифициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 30.09.2022 г.

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 30.09.2022 г.

Отчет за извършените разходи и източниците за тяхното финансиране във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 към 30.09.2022 г.

Отчет по чл. 3 от Постановление № 326 на Министерски съвет към 30.09.2022 г.

Разчет за финансиране на Капиталовите разходи и отчет към 30.09.2022 г.

Отчет към 31.08.2022 г. (публикуван на 13.09.2022 г.)

​Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община град Добрич към 31.08.2022 г.

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз към 31.08.2022 г.

Месечен отчет за средствата по други международни програми към 31.08.2022 г.

Месечен отчет на сметките за чужди средства към 31.08.2022 г.

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенифициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 31.08.2022 г.

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 31.08.2022 г.

Отчет за извършените разходи и източниците за тяхното финансиране във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 към 31.08.2022 г.

Отчет по чл. 3 от Постановление № 326 на Министерски съвет към 31.08.2022 г.

Разчет за финансиране на Капиталовите разходи и отчет към 31.08.2022 г.

Отчет към 31.07.2022 г. (публикуван на 09.08.2022 г.)

​Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община град Добрич към 31.07.2022 г.

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз към 31.07.2022 г.

Месечен отчет за средствата по други международни програми към 31.07.2022 г.

Месечен отчет на сметките за чужди средства към 31.07.2022 г.

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенифициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 31.07.2022 г.

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 31.07.2022 г.

Отчет за извършените разходи и източниците за тяхното финансиране във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 към 31.07.2022 г.

Отчет по чл. 3 от Постановление № 326 на Министерски съвет към 31.07.2022 г.

Разчет за финансиране на Капиталовите разходи и отчет към 31.07.2022 г.

Отчет към 30.06.2022 г. (публикуван на 14.07.2022 г.)

​Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община град Добрич към 30.06.2022 г.

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз към 30.06.2022 г.

Месечен отчет за средствата по други международни програми към 30.06.2022 г.

Месечен отчет на сметките за чужди средства към 30.06.2022 г.

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенифициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 30.06.2022 г.

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 30.06.2022 г.

Отчет за извършените разходи и източниците за тяхното финансиране във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 към 30.06.2022 г.

Отчет на разходите за хуманитарна помощ, както и за справяне с последствията във връзка с военните действия в Украйна към 30.06.2022 г.

Отчет по чл. 3 от Постановление № 326 на Министерски съвет към 30.06.2022 г.

Разчет за финансиране на Капиталовите разходи и отчет към 30.06.2022 г.

Отчет към 31.05.2022 г. (публикуван на 16.06.2022 г.)

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община град Добрич към 31.05.2022 г.

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз към 31.05.2022 г.

Месечен отчет за средствата по други международни програми към 31.05.2022 г.

Месечен отчет на сметките за чужди средства към 31.05.2022 г.

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенифициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 31.05.2022 г.

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 31.05.2022 г.

Отчет за извършените разходи и източниците за тяхното финансиране във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 към 31.05.2022 г.

Отчет по чл. 3 от Постановление № 326 на Министерски съвет към 31.05.2022 г.

Разчет за финансиране на Капиталовите разходи и отчет към 31.05.2022 г.

Отчет към 30.04.2022 г. (публикуван на 17.05.2022 г.)

​Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община град Добрич към 30.04.2022 г.

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз към 30.04.2022 г.

Месечен отчет за средствата по други международни програми към 30.04.2022 г.

Месечен отчет на сметките за чужди средства към 30.04.2022 г.

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенифициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 30.04.2022 г.

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 30.04.2022 г.

Отчет за извършените разходи и източниците за тяхното финансиране във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 към 30.04.2022 г.

Отчет по чл. 3 от Постановление № 326 на Министерски съвет към 30.04.2022 г.

Разчет за финансиране на Капиталовите разходи и отчет към 30.04.2022 г.

Отчет към 31.03.2022 г. (публикуван на 19.04.2022 г.)

​Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община град Добрич към 31.03.2022 г.

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз към 31.03.2022 г.

Месечен отчет за средствата по други международни програми към 31.03.2022 г.

Месечен отчет на сметките за чужди средства към 31.03.2022 г.

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенифициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 31.03.2022 г.

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 31.03.2022 г.

Отчет за извършените разходи и източниците за тяхното финансиране във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 към 31.03.2022 г.

Отчет на разходите за хуманитарна помощ, както и за справяне с последствията във връзка с военните действия в Украйна към 31.03.2022 г.

Отчет по чл. 3 от Постановление № 326 на Министерски съвет към 31.03.2022 г.

Разчет за финансиране на Капиталовите разходи и отчет към 31.03.2022 г.

Отчет към 28.02.2022 г. (публикуван на 14.03.2022 г.)

​Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община град Добрич към 28.02.2022 г.

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз към 28.02.2022 г.

Месечен отчет за средствата по други международни програми към 28.02.2022 г.

Месечен отчет на сметките за чужди средства към 28.02.2022 г.

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенифициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 28.02.2022 г.

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 28.02.2022 г.

Отчет за извършените разходи и източниците за тяхното финансиране във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 към 28.02.2022 г.

Разчет за финансиране на Капиталовите разходи и отчет към 28.02.2022 г.

Отчет към 31.01.2022 г. (публикуван на 11.02.2022 г.)

​Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община град Добрич към 31.01.2022 г.

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз към 31.01.2022 г.

Месечен отчет за средствата по други международни програми към 31.01.2022 г.

Месечен отчет на сметките за чужди средства към 31.01.2022 г.

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенифициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 31.01.2022 г.

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 31.01.2022 г.

Отчет за извършените разходи и източниците за тяхното финансиране във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 към 31.01.2022 г.

Актуално

Любовта няма възраст!

08.02.2023

Община Добрич се включва в Международната седмица на брака, която се провежда от 7 до 14 февруари и цели да обърне значимо внимание на семейството като институция. По този повод и в името на любовта на 10 февруари от 10.30 часа в Дом...

Любовта няма възраст!
ВИЖ ДОБРИЧ
-3.28° C слаб снеговалеж
Нагоре