Месечен отчет за 2022 г.

Отчет към 31.12.2022 г. (публикуван на 23.01.2023 г.)

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община град Добрич към 31.12.2022 г.

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз към 31.12.2022 г.

Месечен отчет за средствата по други международни програми към 31.12.2022 г.

Месечен отчет на сметките за чужди средства към 31.12.2022 г.

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенифициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 31.12.2022 г.

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 31.12.2022 г.

Отчет за извършените разходи и източниците за тяхното финансиране във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 към 31.12.2022 г.

Отчет по чл. 3 от Постановление № 326 на Министерски съвет към 31.12.2022 г.

Отчет на разходите за хуманитарна помощ, както и за справяне с последствията във връзка с военните действия в Украйна към 31.12.2022 г.

Разчет за финансиране на Капиталовите разходи и отчет към 31.12.2022 г.

Отчет към 30.11.2022 г. (публикуван на 15.12.2022 г.)

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община град Добрич към 30.11.2022 г.

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз към 30.11.2022 г.

Месечен отчет за средствата по други международни програми към 30.11.2022 г.

Месечен отчет на сметките за чужди средства към 30.11.2022 г.

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенифициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 30.11.2022 г.

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 30.11.2022 г.

Отчет за извършените разходи и източниците за тяхното финансиране във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 към 30.11.2022 г.

Отчет по чл. 3 от Постановление № 326 на Министерски съвет към 30.11.2022 г.

Разчет за финансиране на Капиталовите разходи и отчет към 30.11.2022 г.

Отчет към 31.10.2022 г. (публикуван на 15.11.2022 г.)

​Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община град Добрич към 31.10.2022 г.

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз към 31.10.2022 г.

Месечен отчет за средствата по други международни програми към 31.10.2022 г.

Месечен отчет на сметките за чужди средства към 31.10.2022 г.

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенифициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 31.10.2022 г.

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 31.10.2022 г.

Отчет за извършените разходи и източниците за тяхното финансиране във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 към 31.10.2022 г.

Отчет по чл. 3 от Постановление № 326 на Министерски съвет към 31.10.2022 г.

Разчет за финансиране на Капиталовите разходи и отчет към 31.10.2022 г.

Отчет към 30.09.2022 г. (публикуван на 19.10.2022 г.)

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община град Добрич към 30.09.2022 г.

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз към 30.09.2022 г.

Месечен отчет за средствата по други международни програми към 30.09.2022 г.

Месечен отчет на сметките за чужди средства към 30.09.2022 г.

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенифициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 30.09.2022 г.

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 30.09.2022 г.

Отчет за извършените разходи и източниците за тяхното финансиране във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 към 30.09.2022 г.

Отчет по чл. 3 от Постановление № 326 на Министерски съвет към 30.09.2022 г.

Разчет за финансиране на Капиталовите разходи и отчет към 30.09.2022 г.

Отчет към 31.08.2022 г. (публикуван на 13.09.2022 г.)

​Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община град Добрич към 31.08.2022 г.

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз към 31.08.2022 г.

Месечен отчет за средствата по други международни програми към 31.08.2022 г.

Месечен отчет на сметките за чужди средства към 31.08.2022 г.

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенифициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 31.08.2022 г.

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 31.08.2022 г.

Отчет за извършените разходи и източниците за тяхното финансиране във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 към 31.08.2022 г.

Отчет по чл. 3 от Постановление № 326 на Министерски съвет към 31.08.2022 г.

Разчет за финансиране на Капиталовите разходи и отчет към 31.08.2022 г.

Отчет към 31.07.2022 г. (публикуван на 09.08.2022 г.)

​Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община град Добрич към 31.07.2022 г.

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз към 31.07.2022 г.

Месечен отчет за средствата по други международни програми към 31.07.2022 г.

Месечен отчет на сметките за чужди средства към 31.07.2022 г.

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенифициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 31.07.2022 г.

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 31.07.2022 г.

Отчет за извършените разходи и източниците за тяхното финансиране във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 към 31.07.2022 г.

Отчет по чл. 3 от Постановление № 326 на Министерски съвет към 31.07.2022 г.

Разчет за финансиране на Капиталовите разходи и отчет към 31.07.2022 г.

Отчет към 30.06.2022 г. (публикуван на 14.07.2022 г.)

​Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община град Добрич към 30.06.2022 г.

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз към 30.06.2022 г.

Месечен отчет за средствата по други международни програми към 30.06.2022 г.

Месечен отчет на сметките за чужди средства към 30.06.2022 г.

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенифициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 30.06.2022 г.

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 30.06.2022 г.

Отчет за извършените разходи и източниците за тяхното финансиране във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 към 30.06.2022 г.

Отчет на разходите за хуманитарна помощ, както и за справяне с последствията във връзка с военните действия в Украйна към 30.06.2022 г.

Отчет по чл. 3 от Постановление № 326 на Министерски съвет към 30.06.2022 г.

Разчет за финансиране на Капиталовите разходи и отчет към 30.06.2022 г.

Отчет към 31.05.2022 г. (публикуван на 16.06.2022 г.)

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община град Добрич към 31.05.2022 г.

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз към 31.05.2022 г.

Месечен отчет за средствата по други международни програми към 31.05.2022 г.

Месечен отчет на сметките за чужди средства към 31.05.2022 г.

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенифициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 31.05.2022 г.

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 31.05.2022 г.

Отчет за извършените разходи и източниците за тяхното финансиране във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 към 31.05.2022 г.

Отчет по чл. 3 от Постановление № 326 на Министерски съвет към 31.05.2022 г.

Разчет за финансиране на Капиталовите разходи и отчет към 31.05.2022 г.

Отчет към 30.04.2022 г. (публикуван на 17.05.2022 г.)

​Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община град Добрич към 30.04.2022 г.

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз към 30.04.2022 г.

Месечен отчет за средствата по други международни програми към 30.04.2022 г.

Месечен отчет на сметките за чужди средства към 30.04.2022 г.

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенифициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 30.04.2022 г.

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 30.04.2022 г.

Отчет за извършените разходи и източниците за тяхното финансиране във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 към 30.04.2022 г.

Отчет по чл. 3 от Постановление № 326 на Министерски съвет към 30.04.2022 г.

Разчет за финансиране на Капиталовите разходи и отчет към 30.04.2022 г.

Отчет към 31.03.2022 г. (публикуван на 19.04.2022 г.)

​Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община град Добрич към 31.03.2022 г.

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз към 31.03.2022 г.

Месечен отчет за средствата по други международни програми към 31.03.2022 г.

Месечен отчет на сметките за чужди средства към 31.03.2022 г.

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенифициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 31.03.2022 г.

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 31.03.2022 г.

Отчет за извършените разходи и източниците за тяхното финансиране във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 към 31.03.2022 г.

Отчет на разходите за хуманитарна помощ, както и за справяне с последствията във връзка с военните действия в Украйна към 31.03.2022 г.

Отчет по чл. 3 от Постановление № 326 на Министерски съвет към 31.03.2022 г.

Разчет за финансиране на Капиталовите разходи и отчет към 31.03.2022 г.

Отчет към 28.02.2022 г. (публикуван на 14.03.2022 г.)

​Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община град Добрич към 28.02.2022 г.

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз към 28.02.2022 г.

Месечен отчет за средствата по други международни програми към 28.02.2022 г.

Месечен отчет на сметките за чужди средства към 28.02.2022 г.

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенифициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 28.02.2022 г.

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 28.02.2022 г.

Отчет за извършените разходи и източниците за тяхното финансиране във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 към 28.02.2022 г.

Разчет за финансиране на Капиталовите разходи и отчет към 28.02.2022 г.

Отчет към 31.01.2022 г. (публикуван на 11.02.2022 г.)

​Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община град Добрич към 31.01.2022 г.

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз към 31.01.2022 г.

Месечен отчет за средствата по други международни програми към 31.01.2022 г.

Месечен отчет на сметките за чужди средства към 31.01.2022 г.

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенифициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 31.01.2022 г.

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 31.01.2022 г.

Отчет за извършените разходи и източниците за тяхното финансиране във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 към 31.01.2022 г.

Актуално

Добрич отново ще бъде домакин на IV кръг от Републиканския шампионат по приложно колоездене за деца по правилата на ФИА

09.06.2023

Четвърти кръг от Републиканския шампионат по приложно колоездене за деца по правилата на ФИА ще се проведе в Добрич на 23 и 24 юни 2023 г. Организатори на спортното събитие са отново Община град Добрич, СБА Добрич и Пътна полиция Добрич...

Добрич отново ще бъде домакин на IV кръг от Републиканския шампионат по приложно колоездене за деца по правилата на ФИА
ВИЖ ДОБРИЧ
24.68° C облачно
Нагоре