Община Добрич търси да назначи патронажна сестра за Център за обществена подкрепа 2

О Б Я В А

 

Във връзка с деинституционализацията на грижата за деца в област Добрич,  Община Добрич и Фондация Лумос обединиха усилията си за превенция на изоставянето на деца.  С цел оказване подкрепа на идентифицираните деца от 0 до 3 години в риск  и техните семейства, Община Добрич/Център за обществена подкрепа 2, гр. Добрич  търси  да назначи  патронажна сестра  на граждански договор  до  31-ви декември 2015 год.

 

Основни отговорности :

 

 • Извършва домашни посещения и предоставя практичeска подкрепа на семействата чрез консултации за опазване на детско здраве ,
 • Обучава родителите за добри модели на грижа насърчаващи развитието на децата;
 • Предоставя на семействата информация за наличните здравни, социални  образователни услуги и  посредничи за улесняване на  достъп им до тях;
 • Предоставя информация на органите за закрила  за идентифицирани бременни жени в риск  и деца от 0 до 3 години в риск  и техните семейства;
 • Работи в координация със  социални работници от ДСП – ОЗД  и ЦОП по случаи на закрила на дете в риск; 
 • Подържа работни взаимоотношения с  лични лекари, педиатри, здравни медиатори и др. на територията на общината;

 

Патронажната сестра е пряко подчинена на Директора на Центъра за обществена подкрепа 2 гр. Добрич и планира и съгласува работата си с определените представители на Община Добрич и  Фондация Лумос,  Добрич.

 

Изисквания за длъжността:

 • Средно-специално или висше образование по специалността „Медицинска сестра”, „Акушерка” / специалист по здравни грижи.

 

 • Нагласи за:
 • Недискриминативно отношение;
 • Толерантност;
 • Работа в екип;

 

 • Възможности за:
 • Гъвкаво работно време;

 

Желателно е кандидатът да има:

 • опит в работата с деца и семейства и работа в екип;
 • познания в областта на закрила на детето в България и/или  в системата за грижи за уязвими групи деца;
 • компютърни умения;

 

Условия за провеждане на конкурса:

 

Необходими документи за кандидатстване:

•мотивационно писмо;

•автобиография;

•копие на диплом за завършено образование;

•сертификати и препоръки по желание на кандидата.

 

Конкурсът ще се проведе на два етапа – подбор по документи и провеждане на интервю.

За първи етап на подбора, кандидатите трябва да изпратят мотивационно писмо и CV от 02.06. до  05.06.2015 година включително на следния адрес:

 

  -  Maria.Ruseva@wearelumos.org ,

            -  cnst.dobrich@gmail.com

 

Ще се свържем само с кандидатите, които са допуснати до интервю.

 

За допълнителна информация:

 • Снежана Ванкова, ръководител екип деинституционализация Добрич; тел. 058/600169 и 0889736559
 • Миглена Георгиева – Директор на ЦНСТ 1 и 2 и ЦОП 2 – 058/601401

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуално

Покана за обществено обсъждане на анализ на потребностите от социални услуги и предложение за планирането им

31.03.2023

В съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги и Наредбата за планиране на социалните услуги, Община град Добрич изготви Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво и Предложение за планираните...

Покана за обществено обсъждане на анализ на потребностите от социални услуги и предложение за планирането им
ВИЖ ДОБРИЧ
8.81° C облачно
Нагоре