Обявление № 70-00-629/04.01.2022г.

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 70-00-629

град  Добрич 04.01.2022 г.

 

Община град Добрич на основание чл.129  ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че с Решение 29-12 от 21.12.2021г. на Общински съвет град Добрич е одобрен проект за Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: „Разпределителен газопровод и газопроводни отклонения в Поземлени имоти (ПИ) 72624.440.439 и 72624.440.761 в землището на град Добрич“.

Одобреният проект е изложен на работно място №8 в Център за услуги и информация при Община град Добрич  от 8.30ч. до 12.00ч и от 13.30ч. до 17.00ч. и публикуван в сайта на Община град Добрич/Услуги и информация/Обяви и съобщения/Съобщения по устройство на територията.

Решението подлежи на обжалване съгласно чл. 215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.

 

Арх. Боряна Станчева    /п/

Главен архитект на Община град Добрич

Решение 29-12_2021г.

ПУП-ПП

публикувано на 10.01.2022г.

Актуално

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич

31.05.2023

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА   МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА  БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ СПОРТ ЗА УЧАЩИ           УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ –...

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
26.91° C предимно ясно
Нагоре