Обявление № 94Д-00-179/04.01.2022г.

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 94Д-00-179

град  Добрич 04.01.2021 г.

 

Община град Добрич на основание чл.127 ал.6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че с решение 29-11 от 21.12.2021г. на Общински съвет град Добрич е одобрено Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на Община (ОУПО) град Добрич за ПИ 72624.906.635 по КККР на град Добрич, от територия „ЗЕМИ БЕЗ ПРАВО НА ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ – Ссб“ в зона „Устройствена зона за производствено-складови дейности - Пп“, с устройствени параметри Н ≤ 7,00м, Пл. застр. ≤ 40%, Кинт ≤ 0,8, Пл. озел. ≥ 50% и начин на застрояване – свободно.

 Одобреният проект е публикуван в сайта на Община град Добрич / Услуги и информация / Обяви и съобщения / Съобщение по устройство на територията.

 

aрх. Боряна Станчева    /п/

Главен архитект на Община град Добрич

Решение 29-11/21.12.2021г.

ЧИ на ОУП

публикувано на 10.01.2022г.

Прикачени файлове

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
16.72° C разкъсана облачност
Нагоре