Отчет за дейността по ЗДОИ за периода 2018г. - 2021г.

 

         
  
  2018 2019 2020 2021
Постъпили заявления за достъп до обществена информация:
От граждани 25 33 35 31
От журналисти 5 1 6 6
От фирми 6 4 1 3
От неправителствени организации 5 4 7 15
От чужденци 1 7 0 0
ОБЩО: 42 49 49 55
         
Вид на заявлението
Писмени заявления 20 24 12 11
Устни заявления 0 0 0 0
Заявления по електронен път 22 25 31 36
Платформа ДОИ     6 8
ОБЩО: 42 49 49 55
         
Вид на информацията
Официална информация 13 5 20 26
Служебна информация 29 44 29 29
ОБЩО: 42 49 49 55
         
Всички заявления са разгледани, като са взети съответните решения както следва:
Решения за: 2018 2019 2020 2021
Предоставяне на достъп до обществена информация 34 42 38 50
Препращане 1 0 1 1
Частичен достъп 3 3 1 0
Отказ: 2 1 2 0
- засяга интересите на трето лице и няма неговото съгласие 1 0 0  
- информацията е свързана с оперативна подготовка и няма самостоятелно значение 0 0 0  
- исканата информация е предоставена на заявителя през последните 6 месеца 0 0 0  
- други основания 1 1 2  
Уведомление, че Общината не разполага с исканата информация 2 1 5 4
Неуточнена информация 0 0 0 0
ОБЩО: 42 49 49 55
         
Срок за издаване на решението за достъп до обществена информация:
Веднага 1 1 1 1
В 14-дневен срок 41 48 47 53
В законоустановения срок след удължаването му 0 0 1 1
След срока 0 0 0 0
ОБЩО: 42 49 49 55
За 2019 г. по едно заявление е изпратено искане за доуточняване на исканата информация, но не е бил уточнен предмета на исканата информация и заявлението е оставено без разглеждане в законния срок.
         
Основните теми, по които е искана обществена информация са следните:
Упражняване на права, или законни интереси 13 19 9 10
Отчетност на институцията 5 18 11 11
Процес на вземане на решения 0 4 1 1
Изразходване на публични средства 6 1 12 0
Проекти на нормативни актове 0 0 0 0
Предотвратяване, или разкриване на корупция, или нередности 0 1 2 0
Контролна дейност на администрацията 0 1 8 0
Нормативни актове 0 0 4 3
Други - копия от нормативни документи; копия от индивидуални административни актове на Кмета; статистически данни, известни на Общината. 18 5 2 20
ОБЩО: 42 49 49 55
         
       
През 2018 г. няма заявления за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване.
През 2019 г. няма заявления за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване.
През 2020 г. няма заявления за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване.
През 2021 г. няма заявления за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване.

Актуално

Община град Добрич и Арт Будилник представят „Събуди се за култура“

30.06.2022

Добрич става столица на културата на България за седмица и сцена на истински звездопад! Вижте кои любими БГ звезди ще изнасят концерти и спектакли от 4 до 10 юли в града! Очакваме ви! Вход свободен за почти всички представления!...

Община град Добрич и Арт Будилник представят „Събуди се за култура“
ВИЖ ДОБРИЧ
28.48° C ясно небе
Нагоре