Съобщение № 24/20.12.2021г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

№ 24/20.12.2021г.

 

            До заинтересованото лице

 

            Уведомяваме Ви, че за обект: „Осем броя антипаркинг елементи и пет броя колчета“, находящи се в урегулиран поземлен имот /УПИ/ VIII, кв 47 по ПУП – ПРЗ на ЦГЧ на град Добрич, отреден за озеленяване, представляващ поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 72624.623.1136 по Кадастралната карта /КК/ на град Добрич е съставен Констативен акт № 21 от 17.12.2021г. на основание чл. 57а, ал. 2 от Закона за устройство на територията.

            Със съдържанието на констативния акт може да се запознаете в Община град Добрич, Дирекция УТСК, стая 318.

            Настоящото съобщение е публикувано в сайта на Община гр. Добрич/рубрика „Обяви и съобщения“/съобщения  по устройство на територията, залепено на обекта и на таблото пред сградата на Община град Добрич на 20.12.2021г. и удостоверява, че адресатът му е уведомен по реда на § 4  от ДР на ЗУТ.  

 

20.12.2021 г.

Град Добрич

 

 

Актуално

37-и Международен бридж фестивал "Добрич 2022" (30.09 – 02.10.2022

28.09.2022

От 30 септември до 02 октомври 2022 г. в хотелски комплекс „България“ в Добрич ще се проведе 37-ия Международен бридж фестивал „Добрич, 2022“ . Фестивалът започва в петък от 19.00 ч. с открит двойков турнир и...

37-и Международен бридж фестивал "Добрич 2022" (30.09 – 02.10.2022
ВИЖ ДОБРИЧ
25.76° C ясно небе
Нагоре