Обявление № 70-00-995/13.12.2021г.

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 70-00-995

град  Добрич 13.12.2021 г.

 

Община град Добрич на основание чл.127 ал.6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че с Решение 28-2 от 30.11.2021г. на Общински съвет град Добрич е одобрено Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на Община (ОУПО) град Добрич с обхват ПИ 72624.190.43 по КККР на град Добрич за промяна от територия „ОБРАБОТВАЕМИ ЗЕМИ – ГРАДИНИ И ОРАНЖЕРИИ“ в зона „УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНО-СКЛАДОВИ ДЕЙНОСТИ - Пп“, с устройствени параметри Н ≤ 12,00 м., Пл. застр. ≤ 80%, Кинт ≤ 2,5, Пл. озел. ≥ 20% и начин на застрояване - свободно.

Одобреният проект е публикуван в сайта на Община град Добрич / Услуги и информация / Обяви и съобщения / Съобщение по устройство на територията.

 

арх. Боряна Станчева    /п/

Главен архитект на Община град Добрич

Решение 28-2_30.11.2021г.

ЧИ на ОУП за ПИ 72624.190.43

публикувано на 14.12.2021г.

Прикачени файлове

Актуално

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич

31.05.2023

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА   МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА  БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ СПОРТ ЗА УЧАЩИ           УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ –...

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
13.55° C облачно
Нагоре