Увеличаване на капацитета на инсталациите, Клетка 1 и Клетка 2 на Регионално депо с. Стожер и заустване на пречистени отпадъчни води в р. Суха река


 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ  

       На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр.3/2006г.), Община град Добрич   

С Ъ О Б Щ А В А:  

       За осигурен достъп на интернет страницата на Община град Добрич до уведомлението за инвестиционно предложение свързано с „Увеличаване на капацитета на инсталациите, Клетка 1 и Клетка 2 на Регионално депо с. Стожер и заустване на пречистени отпадъчни води в р. Суха Река“, с възложител Община град Добрич. Уведомлението за ИП е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 30.11.2021 г.

Прикачени файлове

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
6.52° C облачно
Нагоре