Сключени договори

 

Възложител

Договор с изпълнител

Предмет на договора

№ /дата на договора

Стойност на договора с изпълнител

1.

Община град Добрич

Депо Добрич 2012 ДЗЗД

Строителство

ДР-93/13.06.2013

15 561 468,35 лв.

2.

НСН Стожер

Строителен надзор

ДР-107/04.07.2013

718 674,00 лв.

3.

Уейст проджект

Авторски надзор

ДР-138/02.08.2013

72 584,40 лв.

4.

Еко Зип Добрич

Външна техническа помощ

ДР-12/04.02.2013

573 332,40 лв.

5.

Геология, проектиране и строителство

Авторски надзор

ДР-198/25.11.2013

1 200,00 лв.

6.

Евромаркет кънстракшънс АД

Доставка на машини

ДР-42/11.03.2014

1 421 400,00 лв.

7.

Евромаркет кънстракшънс АД

Доставка на машини

ДР-218/02.12.2014

1 804 200,00 лв.

8.

Аварийна, пожарна и екологична защита АД

Доставка на пожарно оборудване

ДР-145/29.07.2014

4 976,41 лв.

9.

Болшевик ООД

Доставка на ремонтно оборудване

ДР-206/12.11.2014

161 995,80 лв.

10.

Консорциум Инфопубличност

Информация и публичност

ДР-4/22.01.2013

62 158,80 лв.

11.

Стемо ООД

Канцеларски материали

ДР-18/19.02.2013

64 342,56 лв.

12.

Идеа сервиз ЕООД

Доставка контейнери

ДР-173/17.09.2014

60 386,40 лв.

13.

Консорциум ПЛММ

Доставка на лабораторно оборудване

в процедура

143 760,00 лв.

14.

Финанс одит ДЗЗД

Одит

ДР-43/11.03.2014

3 600,00 лв.

15.

Римеса одит ООД

Одит

ДОП-69/24.04.2015

23 298,00 лв.

16.

Община Добричка

Път Депо 2013

Строителство

48/23.05.2014

5 946 266,96 лв.

17.

Пътинвест инженеринг

Строителен надзор

5/09.01.2014

146 410,80 лв.

18.

Уейст проджект

Авторски надзор

65/20.06.2014

30 678,00 лв.

19.

Община Балчик

Балчик БСГ ДЗЗД

Строителство

476/17.092013

4 913 458,51 лв.

20.

БГ Биомас

Авторски надзор

517/25.10.2013

30 888,00 лв.

21.

Нормис  ЕООД

Строителен надзор

494/08.10.2013

209 334,00 лв.

22.

Евромаркет  БРД ООД

Доставка на машини

343/24.09.2014

8 882,40 лв.

23.

Вистамар ООД

Доставка на пожарно оборудване

344/24.09.2014

3 395,40 лв.

24.

Евромаркет кънстракшънс АД

Доставка на машини

313/23.03.2015

1 420 530,00 лв.

25.

Каймаканов 75 ЕООД

Авторски надзор

518/25.10.2015

840,00 лв.

26.

 

Доставка на лабораторно оборудване

в процедура

84 000,00 лв.

27.

Община Тервел

Тервел ТБО 2013 ДЗЗД

Строителство

118 /09.07.2013

2 393 036,70 лв.

28.

Трафик Холдинг ЕООД

Строителен надзор

115 /08.07.2013

60 386,04 лв.

29.

Болшевик ООД

Доставка на машини

28 /17.02.2014

30 582,00 лв.

30.

Екоджен ЕООД

Доставка на машини

125 /30.07.2014

300 000,00 лв.

31.

Уейст Проджект ДЗЗД

Авторски надзор

166 / 16.10.2013

13 290,00 лв.

Актуално

Поклон пред светлата памет на Рада Въртунинска!

24.03.2023

На 23 март почина Рада Въртунинска, свързала живота си с културата в Добрич - с Окръжна библиотека, Държавен архив, Окръжен съвет за култура и Окръжен център за художествена самодейност. Тя е автор на над 15 книги – краеведски...

Поклон пред светлата памет на Рада Въртунинска!
ВИЖ ДОБРИЧ
6.88° C предимно ясно
Нагоре