Обявление № 94В-00-343/16.11.2021г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

94В-00-343

град  Добрич 16.11.2021 г.

 

Община град Добрич на основание чл.129  ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че със Заповед № 1729 от 16.11.2021 г. на Кмета на Община град Добрич е одобрен проект за изменениe на Подробен устройстен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ X – 399  в кв.914 на ЖК “Рилци“ гр. Добрич.

Одобреният проект е изложен на работно място №8 в Център за услуги и информация при Община град Добрич  от 8.00 ч. до 17.00 ч.

На основание чл.215 ал.1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта на Кмета може да бъде обжалвана при условията на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд гр. Добрич в 14-дневен срок от съобщаването.

 

 

Арх.Боряна Станчева   /п/

Главен архитект на Община град Добрич

Заповед № 1729/16.11.2021г.

ПУП-ПР

ПУП-ПЗ

обявлението е публикувано на 17.11.2021г.

Прикачени файлове

Актуално

Ремонтни дейности по уличната мрежа в града на 24, 25 и 26 май 2022 г.

23.05.2022

На 24 май продължават строителните дейности в ЖК "Дружба" 3, пред бл. 28. Продължава изкърпването на уличната мрежа в района около храм „Св. Троица“ Ще започне асфалтирането на ул. "Христо...

Ремонтни дейности по уличната мрежа в града на 24, 25 и 26 май 2022 г.
ВИЖ ДОБРИЧ
16.04° C предимно облачно
Нагоре