Обявление № 94М-00-985/04.11.2021г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 94М-00-985

град  Добрич 04.11.2021г.

Община град Добрич, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) за УПИ XXIV-4660,4663,4664,4665 кв.803  ЦГЧ гр. Добрич, за разделянето на два нови УПИ XXV-4363,4664,4665 и УПИ ХХVI-4660 без промяна на отреждането „за Жилищно строителство“.

Плановете са изложени в Община град Добрич – Център за услуги и информация от 8.00 ч. до 17.00 ч.

На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението по ал.3 заинтересуваните лица  могат да направят писмени възражения, предложения и искания по плана до Главния архитект на Община град Добрич.

 

             

арх. Боряна Станчева     /п/

Главен архитект на Община град Добрич

обявлението е публикувано на 11.11.2021г.

Актуално

Ремонтът по ул. Ген. Колев ще продължи до 28.01.2022 г.

20.01.2022

Община град Добрич информира гражданите, че в периода от 06.01.2022 г. до 28.01.2022 г. ще бъде преустановявано водоподаването  по ул. „Генерал Колев“ в участъка от бул. „3-ти март“ до ул....

Ремонтът по ул. Ген. Колев ще продължи до 28.01.2022 г.
ВИЖ ДОБРИЧ
3.89° C облачно
Нагоре