Обявление № 94М-00-985/04.11.2021г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 94М-00-985

град  Добрич 04.11.2021г.

Община град Добрич, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) за УПИ XXIV-4660,4663,4664,4665 кв.803  ЦГЧ гр. Добрич, за разделянето на два нови УПИ XXV-4363,4664,4665 и УПИ ХХVI-4660 без промяна на отреждането „за Жилищно строителство“.

Плановете са изложени в Община град Добрич – Център за услуги и информация от 8.00 ч. до 17.00 ч.

На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението по ал.3 заинтересуваните лица  могат да направят писмени възражения, предложения и искания по плана до Главния архитект на Община град Добрич.

 

             

арх. Боряна Станчева     /п/

Главен архитект на Община град Добрич

обявлението е публикувано на 11.11.2021г.

Актуално

Община Добрич: Ограничава се движението на част от бул. "25 - ти септември

06.07.2022

Община Добрич информира гражданите, че във връзка с извършване на резитба на опасно дърво, намиращо се в началото на Градски парк "Свети Георги", ще бъде ограничено движението от 9.00 до 12.00 часа на 7.07.2022 г. (четвъртък)...

Община Добрич: Ограничава се движението на част от бул. "25 - ти септември
ВИЖ ДОБРИЧ
20.64° C предимно облачно
Нагоре