Обявление № 70-00-2085/02.11.2021г.

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 70-00-2085

град  Добрич 02.11.2021 г.

 

Община град Добрич на основание чл.127 ал.6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че с Решение 27-12 от 26.10.2021г. на Общински съвет град Добрич е одобрено Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на Община (ОУПО) град Добрич с обхват ПИ 72624.608.1585 по КККР на град Добрич, с което се предвижда да отпадне предвидената проектна улица, преминаваща през южната му част.

 Одобреният проект е публикуван в сайта на Община град Добрич / Услуги и информация / Обяви и съобщения / Съобщение по устройство на територията.

 

 

арх. Боряна Станчева    /п/

Главен архитект на Община град Добрич

Решение 27-12_26.10.2021г.

ЧИ на ОУП

обявлението е публикувано на 02.11.2021г.

Прикачени файлове

Актуално

Поклон пред светлата памет на Рада Въртунинска!

24.03.2023

На 23 март почина Рада Въртунинска, свързала живота си с културата в Добрич - с Окръжна библиотека, Държавен архив, Окръжен съвет за култура и Окръжен център за художествена самодейност. Тя е автор на над 15 книги – краеведски...

Поклон пред светлата памет на Рада Въртунинска!
ВИЖ ДОБРИЧ
10.8° C облачно
Нагоре