Обявление № 70-00-2085/02.11.2021г.

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 70-00-2085

град  Добрич 02.11.2021 г.

 

Община град Добрич на основание чл.127 ал.6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че с Решение 27-12 от 26.10.2021г. на Общински съвет град Добрич е одобрено Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на Община (ОУПО) град Добрич с обхват ПИ 72624.608.1585 по КККР на град Добрич, с което се предвижда да отпадне предвидената проектна улица, преминаваща през южната му част.

 Одобреният проект е публикуван в сайта на Община град Добрич / Услуги и информация / Обяви и съобщения / Съобщение по устройство на територията.

 

 

арх. Боряна Станчева    /п/

Главен архитект на Община град Добрич

Решение 27-12_26.10.2021г.

ЧИ на ОУП

обявлението е публикувано на 02.11.2021г.

Прикачени файлове

Актуално

Ремонтни дейности на 3.12. 2022 г. и през следващата седмица

02.12.2022

При добри метеорологични условия: - на 3.12.2022 г. продължават ремонтните дейности в Кв. “Строител“, пред ЦДГ 32 „Зорница“. - от 5 до 9.12. 2022 г. продължава работата по:   Ул.“Цар...

Ремонтни дейности на 3.12. 2022 г. и през следващата седмица
ВИЖ ДОБРИЧ
3.82° C облачно
Нагоре