Обявление № 10-17-21/14.10.2021г.

О Б Я В Л Е Н И Е

10-17-21

град  Добрич 14.10.2021 г.

Община град Добрич на основание чл.128 ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ XXVII - "за озеленяване, спорт и детска площадка" в кв.572 по плана на ЖК "Русия 2" гр. Добрич, за промяна отреждането му "за обществено обслужване, паркинг, детска площадка и озеленяване".

Плановете са изложени в Община град Добрич  - Център за услуги и информация от 8.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.30ч. до 17.00ч.

На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването по ал.3, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по плана до Главния архитект на Община град Добрич.

 

Арх. Боряна Станчева       /п/                                                                            

Главен архитект на Община град Добрич

обявлението е публикувано на 14.10.2021г.

Актуално

Млади музиканти с европейска кариера ще изнесат концерт в Добрич с вход свободен

27.09.2022

Проектът „Нова музикална сцена“ представя талантливата цигуларка Йоанна Русева и пианиста от Франция Гийом Венсан на 28 септември от 19.00 часа в Огледална зала „Нели Божкова“. Млади изпълнители, които вече имат...

Млади музиканти с европейска кариера ще изнесат концерт в Добрич с вход свободен
ВИЖ ДОБРИЧ
23.11° C облачно
Нагоре