Обявление № 10-17-21/14.10.2021г.

О Б Я В Л Е Н И Е

10-17-21

град  Добрич 14.10.2021 г.

Община град Добрич на основание чл.128 ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ XXVII - "за озеленяване, спорт и детска площадка" в кв.572 по плана на ЖК "Русия 2" гр. Добрич, за промяна отреждането му "за обществено обслужване, паркинг, детска площадка и озеленяване".

Плановете са изложени в Община град Добрич  - Център за услуги и информация от 8.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.30ч. до 17.00ч.

На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването по ал.3, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по плана до Главния архитект на Община град Добрич.

 

Арх. Боряна Станчева       /п/                                                                            

Главен архитект на Община град Добрич

обявлението е публикувано на 14.10.2021г.

Актуално

Регулярни обработки срещу кърлежи на Градски Парк „Свети Георги“ и детските площадки

06.06.2023

Община град Добрич информира гражданите, че на 07.06.2023 г. ще се извършат регулярните обработки срещу кърлежи на детските площадки  Градски Парк „Свети Георги“. Обработките ще  провеждат в утринните часове след 6...

Регулярни обработки срещу кърлежи на Градски Парк „Свети Георги“ и детските площадки
ВИЖ ДОБРИЧ
19.86° C разкъсана облачност
Нагоре