Обявление № 10-17-41/05.10.2021г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 10-17-41

град  Добрич 05.10.2021 г.

 

Община град Добрич на основание чл.127 ал.6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че с Решение 25-16 от 21.09.2021г. на Общински съвет град Добрич е одобрено Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на Община (ОУПО) град Добрич с обхват ПИ 72624.615.9059 по КККР на град Добрич, отреден за УПИ XXVII – „за Озеленяване, спорт и детска площадка“ в кв. 572 на ЖК „Русия 2“, град Добрич, за промяна от територия „Озеленени терени за широко обществено ползване“ в зона „Оо – устройствена зона за общественообслужващи дейности“, с устройствени параметри Пл. застр. ≤ 20%, Кинт ≤  0,2 и Пл. озел. ≥ 40% и начин на застрояване – свободно.

Одобреният проект е публикуван в сайта на Община град Добрич / Услуги и информация / Обяви и съобщения / Съобщение по устройство на територията.

 

арх. Боряна Станчева    /п/

Главен архитект на Община град Добрич

Решение 25-16_2021г.

ЧИ на ОУП

публикувано на 05.10.2021г.

Прикачени файлове

Актуално

Спряно водоподаване утре по ул. „Опълченец Димитър Ковачев“, ж.к. „Строител“, част от ж.к. „Христо Ботев“ и част от ж.к. „Балик“

29.11.2021

Община град Добрич уведомява, че във връзка с извършваните строителни дейности по ул. „Димитър Ковачев“ и спешна необходимост от почистване на канализационна мрежа по улицата, утре 30.11.21 г. ще бъде спряно водоподаването...

Спряно водоподаване утре по ул. „Опълченец Димитър Ковачев“, ж.к. „Строител“, част от ж.к. „Христо Ботев“ и част от ж.к. „Балик“
ВИЖ ДОБРИЧ
3.85° C предимно ясно
Нагоре