Обявление № 10-17-41/05.10.2021г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 10-17-41

град  Добрич 05.10.2021 г.

 

Община град Добрич на основание чл.127 ал.6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че с Решение 25-16 от 21.09.2021г. на Общински съвет град Добрич е одобрено Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на Община (ОУПО) град Добрич с обхват ПИ 72624.615.9059 по КККР на град Добрич, отреден за УПИ XXVII – „за Озеленяване, спорт и детска площадка“ в кв. 572 на ЖК „Русия 2“, град Добрич, за промяна от територия „Озеленени терени за широко обществено ползване“ в зона „Оо – устройствена зона за общественообслужващи дейности“, с устройствени параметри Пл. застр. ≤ 20%, Кинт ≤  0,2 и Пл. озел. ≥ 40% и начин на застрояване – свободно.

Одобреният проект е публикуван в сайта на Община град Добрич / Услуги и информация / Обяви и съобщения / Съобщение по устройство на територията.

 

арх. Боряна Станчева    /п/

Главен архитект на Община град Добрич

Решение 25-16_2021г.

ЧИ на ОУП

публикувано на 05.10.2021г.

Прикачени файлове

Актуално

Ремонтни дейности на 19 май

18.05.2022

Община град Добрич информира, че продължава плановото изкърпване на уличната мрежа. Оформянето на короните на дърветата по улица „Емона“ се отложи за 19 май поради неблагоприятните атмосферни условия.    ...

Ремонтни дейности на 19 май
ВИЖ ДОБРИЧ
8.32° C ясно небе
Нагоре