Обявление № 10-17-41/05.10.2021г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 10-17-41

град  Добрич 05.10.2021 г.

 

Община град Добрич на основание чл.127 ал.6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че с Решение 25-16 от 21.09.2021г. на Общински съвет град Добрич е одобрено Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на Община (ОУПО) град Добрич с обхват ПИ 72624.615.9059 по КККР на град Добрич, отреден за УПИ XXVII – „за Озеленяване, спорт и детска площадка“ в кв. 572 на ЖК „Русия 2“, град Добрич, за промяна от територия „Озеленени терени за широко обществено ползване“ в зона „Оо – устройствена зона за общественообслужващи дейности“, с устройствени параметри Пл. застр. ≤ 20%, Кинт ≤  0,2 и Пл. озел. ≥ 40% и начин на застрояване – свободно.

Одобреният проект е публикуван в сайта на Община град Добрич / Услуги и информация / Обяви и съобщения / Съобщение по устройство на територията.

 

арх. Боряна Станчева    /п/

Главен архитект на Община град Добрич

Решение 25-16_2021г.

ЧИ на ОУП

публикувано на 05.10.2021г.

Прикачени файлове

Актуално

1 октомври - Международен ден на възрастните хора

01.10.2022

Уважаеми пенсионери, скъпи съграждани от третата възраст, Приемете най-искрените ни поздрави по повод Международния ден на възрастните хора – 1 октомври! Това е особен празник, носещ в себе си топлина, сърдечност, уважение и...

1 октомври - Международен ден на възрастните хора
ВИЖ ДОБРИЧ
13.33° C разкъсана облачност
Нагоре