Изработен предварителен проект на план за улична регулация за част от местността "Гаази баба"

 

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 10-17-31

град  Добрич 26.07.2021г.

Община град Добрич, на основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР) за част от местността ”Гаази баба” на град Добрич, във фаза предварителен проект.

Планът е изложен в Центъра за услуги и информация на Община град Добрич от 8.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.30 ч. до 17.00 ч. и публикуван в сайта на Община гр. Добрич/ Рубрика „Новини“ и в Рубрика „Обяви и съобщения“/ „Съобщения  по устройство на територията“.

На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в Държавен вестник заинтересуваните лица  могат да направят писмени възражения, предложения и искания по плана до общинска администрация.

Обявлението е публикувано в бр.65 от 06.08.2021 г. на Държавен вестник.

 

Арх. Боряна Станчева    /п/

Главен архитект на Община град Добрич

ПУП-ПУР_част 1

ПУП-ПУР_част 2

публикувано на 06.08.2021 г.

Прикачени файлове

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
6.68° C облачно
Нагоре