Заседание № 44 на 28.04.2015 г.

Проект!

ДНЕВЕН РЕД

 

1. Информация за извършени промени на приходите и разходите по бюджета на Община град Добрич през първо тримесечие на 2015 година и актуализираното разпределение на променените бюджети на разпоредителите с бюджет при Община град Добрич към 31.03.2015 година.

ДОКЛАДВАДетелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

2. Предложение за прекратяване на договор за предоставяне на концесия № 4 от 24.09.2001 година върху нежилищен имот, публична общинска собственост: пешеходен подлез „КАТ” под бул. „Добруджа” с концесионер „МЕДИКА ПРЕС” ЕООД, град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

3. Приемане на Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2015 година.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

4. Приемане на Отчет за осъществените дейности и изразходваните средства през 2014 година на Народно читалище «Йордан Йовков – 1870 г.» - град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

5. Приемане на Отчет за осъществените дейности и изразходваните средства през 2014 година на Народно читалище «Пробуда – 1939 г.» - град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

6. Приемане на Отчет за осъществените дейности и изразходваните средства през 2014 година на Народно читалище «Романо дром – 2002 г.» - град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

7. Приемане на Отчет за осъществените дейности и изразходваните средства през 2014 година на Народно читалище „Мевляна – 2012 г.” – град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

8. Предложение за продажба на имоти, общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС).

ДОКЛАДВА: Иван Колев, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

9. Докладна записка относно приемане на правен анализ, приватизационна оценка, тръжна документация и условия за провеждане на търг за продажба на дялове, собственост на Община град Добрич в търговско дружество «Иванов – Хранителни стоки» ООД, град Добрич.

ДОКЛАДВА: Иван Колев, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

10. Предложение за отдаване под наем на части от имоти, публична общинска собственост, за поставяне на преместваеми павилиони на територията на град Добрич за тото-пунктове.

ДОКЛАДВА: Иван Колев, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

11. Предложение за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, покривно пространство на сграда на ул. Независимост № 7, за разполагане на оборудване на мобилен интернет.

ДОКЛАДВА: Иван Колев, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

12. Предложение за отдаване под наем на части от имоти, публична общинска собственост, за поставяне на рекламно – информационни елементи.

ДОКЛАДВА: Иван Колев, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

13. Предложение за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, за поставяне на надуваеми детски атракции в Градски парк „Свети Георги” в град Добрич.

ДОКЛАДВА: Иван Колев, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

14. Докладна записка относно финансово-икономическите резултати за 2014 година на „Диагностично-консултативен център – ІІ – Добрич” ЕООД, град Добрич.

ДОКЛАДВА:инж. Надежда Петкова, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

15. Докладна записка относно финансово-икономическите резултати за 2014 година на „Център за психично здраве д-р П. Станчев – Добрич” ЕООД, град Добрич.

ДОКЛАДВА: инж. Надежда Петкова, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

16. Докладна записка относно финансово-икономическите резултати за 2014 година на „Жилфонд – инвест” ЕООД, град Добрич.

ДОКЛАДВА:инж. Надежда Петкова, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

17. Докладна записка относно финансово-икономическите резултати за 2014 година на „Комуналефект” ЕООД, град Добрич.

ДОКЛАДВА:инж. Надежда Петкова, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

18. Докладна записка относно финансово-икономическите резултати за 2014 година на „Столове” ЕООД, град Добрич.

ДОКЛАДВА: инж. Надежда Петкова, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

19. Докладна записка относно финансово-икономическите резултати за 2014 година на „Автобусен транспорт” ЕООД, град Добрич.

ДОКЛАДВА: инж. Надежда Петкова, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

20. Докладна записка относно финансово-икономическите резултати за 2014 година на „Тролейбусен транспорт” ЕООД, град Добрич.

ДОКЛАДВА: инж. Надежда Петкова, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

21. Докладна записка относно финансово-икономическите резултати за 2014 година на ПФК „Добруджа” ЕАД в ликвидация.

ДОКЛАДВА: инж. Надежда Петкова, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

22. Докладна записка относно финансово – икономическите резултати за 2014 година на търговските дружества с дялово участие на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: инж. Надежда Петкова, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

23. Докладна записка относно определяне правомощията на представителя на Община град Добрич в Общото събрание на акционерите на „Център за бизнес и култура” АД, град Добрич.

ДОКЛАДВА: инж. Надежда Петкова, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

24. Докладна записка относно даване съгласие на „Жилфонд – инвест” ЕООД, град Добрич да стане асоцииран член на Националното сдружение на общините в Република България.

ДОКЛАДВА: инж. Надежда Петкова, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

25. Докладна записка относно одобряване предложението на конкурсната комисия за избор на управител на „Център за психично здраве д-р П. Станчев – Добрич” ЕООД, град Добрич за определяне на кандидата, спечелил конкурса.

ДОКЛАДВА: д-р Бисерка Пачолова, Зам.- председател на ПК „Здравеопазване исоциални дейности”

Председател на конкурсната комисия

ДРУГИ:

26.1. Докладна записка относно приемане на решение за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия;

26.2. Изслушване на граждани (ако има заявки).

Актуално

Програмата на Община град Добрич за Националния празник 3 март

26.02.2021

3 март – Национален празник на Република България 09.30 ч. Място: Храм „Св. Георги” Панихида в памет на загиналите за Освобождението на България и празничен водосвет   10.00 ч....

Програмата на Община град Добрич за Националния празник 3 март
ВИЖ ДОБРИЧ
3.56° C ясно небе
Нагоре