Обявление № 10-17-21/19.07.2021г.

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 10-17-21

град  Добрич 19.07.2021г.

Община град Добрич, на основание чл.124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява, че с Решение № 23-7 от 29.06.2021г. на Общински съвет град Добрич е разрешено изработване на проект за Частично изменение  на Общ устройствен план на Община (ОУПО) град Добрич с обхват ПИ 72624.615.9059 по действащата КК, идентичен с УПИ XXVII-за „Озеленяване, спорт и детска площадка“ в кв.572 по ПУП-ПРЗ на ЖК „Русия 2“ град Добрич и със Заповед № 969 от 14.07.2021г. на Кмета на Община град Добрич е разрешено изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ XXVII-за „Озеленяване, спорт и детска площадка“ в кв.572 на ЖК „Русия 2“ град Добрич за промяна отреждането му за „Обществено обслужване, паркинг, детска площадка и озеленяване“.

Решението на Общински съвет град Добрич и заповедта на Кмета на Община град Добрич са публикувани в сайта на Община град Добрич, рубрика Обяви и съобщения, Съобщения по устройство на територията.

Решенията и заповедите по чл.124 и чл.124а от ЗУТ не подлежат на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

 

 

арх. Боряна Станчева      /п/                                                                                          

Главен архитект на Община град Добрич 

ЗК_969_2021г.

Решение 23-7_2021г.

обявлението е публикувано на 19.07.2021г.

Прикачени файлове

Актуално

Поклон пред светлата памет на Рада Въртунинска!

24.03.2023

На 23 март почина Рада Въртунинска, свързала живота си с културата в Добрич - с Окръжна библиотека, Държавен архив, Окръжен съвет за култура и Окръжен център за художествена самодейност. Тя е автор на над 15 книги – краеведски...

Поклон пред светлата памет на Рада Въртунинска!
ВИЖ ДОБРИЧ
8.98° C облачно
Нагоре