Обявление № 94Е-00-215/09.07.2021г.

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 94Е-00-215

град  Добрич 09.07.2021 г.

 

Община град Добрич на основание чл.127 ал.6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че с Решение 23-6 от 29.06.2021г. на Общински съвет град Добрич е одобрено Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на Община (ОУПО) град Добрич с обхват ПИ 72624.207.14 по действащата Кадастрална карта (КК), землище на град Добрич за промяна от „ЗЕМЕДЕЛСКИ ТЕРИТОРИИ - НИВИ“ в „УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНО-СКЛАДОВИ ДЕЙНОСТИ“ с устройствени показатели от ОУП за тази зона.

            Одобреният проект е публикуван в сайта на Община град Добрич / Услуги и информация / Обяви и съобщения / Съобщение по устройство на територията.

 

 

aрх. Боряна Станчева    /п/

Главен архитект на Община град Добрич

ЧИ на ОУП_72624.207.14

обявлението е публикувано на 09.07.2021г.

Прикачени файлове

Актуално

Ремонтни дейности на 3.12. 2022 г. и през следващата седмица

02.12.2022

При добри метеорологични условия: - на 3.12.2022 г. продължават ремонтните дейности в Кв. “Строител“, пред ЦДГ 32 „Зорница“. - от 5 до 9.12. 2022 г. продължава работата по:   Ул.“Цар...

Ремонтни дейности на 3.12. 2022 г. и през следващата седмица
ВИЖ ДОБРИЧ
4.1° C облачно
Нагоре