Обявление № 70-00-215/09.07.2021г.

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 70-00-155

град  Добрич 09.07.2021 г.

 

Община град Добрич на основание чл.127 ал.6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че с Решение 23-5 от 29.06.2021г. на Общински съвет град Добрич е одобрено Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на Община (ОУПО) град Добрич с обхват ПИ 72624.87.1 по действащата Кадастрална карта (КК), землище на град Добрич за промяна от „ЗЕМЕДЕЛСКИ ТЕРИТОРИИ - НИВИ“ в „УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНО-СКЛАДОВИ ДЕЙНОСТИ“ с устройствени показатели от ОУП за тази зона.

Одобреният проект е публикуван в сайта на Община град Добрич / Услуги и информация / Обяви и съобщения / Съобщение по устройство на територията.

 

 

aрх. Боряна Станчева    /п/

Главен архитект на Община град Добрич

ЧИ на ОУП _72624.87.1

обявлението е публикувано на 09.07.2021г.

Прикачени файлове

Актуално

Ремонтът по ул. Ген. Колев ще продължи до 28.01.2022 г.

20.01.2022

Община град Добрич информира гражданите, че в периода от 06.01.2022 г. до 28.01.2022 г. ще бъде преустановявано водоподаването  по ул. „Генерал Колев“ в участъка от бул. „3-ти март“ до ул....

Ремонтът по ул. Ген. Колев ще продължи до 28.01.2022 г.
ВИЖ ДОБРИЧ
3.82° C облачно
Нагоре