Съобщение № 16/08.07.2021г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

№ 16 /08.07.2021г.  

 

До заинтересуваното лице

 

Уведомяваме Ви, че на основание чл.57а, ал.3 от Закона за устройство на територията е издадена Заповед № 901 от 07.07.2021г. на Кмета на Община град Добрич за премахване на „Дървен павилион за търговия с плодове и зеленчуци, с размери по външни очертания по терена 2,85/2,90 м. и площ 8,26 кв.м., съоръжение от дървени палети с размери 1,20/1,80 м. и с височина 1,30 поставени в имот държавна собственост - УПИ V-1832 за „ОДО” кв. 1192 на ЖК „Север 1“, източно от сграда с идентификатор 72624.608.1832.1 по КК на град Добрич с административен адрес: град Добрич, бул. ”Добруджа” № 28 и дървен стелаж с размери по външни очертания по терена 2,40 м./1,10 м. и с височина 1,60 м поставен върху терен публична общинска собственост “тротоар по бул. ”Добруджа”, представляващ част от ПИ с идентификатор 72624.625.9502 – урбанизирана територия за „първостепенна улица“.  

Със съдържанието на заповедта може да се запознаете и да я получите в сградата на Община град Добрич, дирекция УТСК, стая 309.

Настоящото съобщение е публикувано в сайта на Община гр. Добрич/ Рубрика „Обяви и съобщения“/ Съобщения  по устройство на територията, залепено на обекта и на таблото пред сградата на Община град Добрич на 08.07.2021г. и удостоверява, че адресатът му е уведомен по реда на § 4  от ДР на ЗУТ.  

 

 

 

 

                                                                              С Ъ С Т А В И Л И:

                                               

                                                                  1. инж. К. Бобева    /……п…../

 

08.07.2021 г.                                                      2.техн. Н. Костова   /……п…../

гр. Добрич

                                                                             3. техн. Д. Димитров  /……п…./

Актуално

Добрич отново ще бъде домакин на IV кръг от Републиканския шампионат по приложно колоездене за деца по правилата на ФИА

09.06.2023

Четвърти кръг от Републиканския шампионат по приложно колоездене за деца по правилата на ФИА ще се проведе в Добрич на 23 и 24 юни 2023 г. Организатори на спортното събитие са отново Община град Добрич, СБА Добрич и Пътна полиция Добрич...

Добрич отново ще бъде домакин на IV кръг от Републиканския шампионат по приложно колоездене за деца по правилата на ФИА
ВИЖ ДОБРИЧ
24.77° C облачно
Нагоре