Съобщение № 16/08.07.2021г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

№ 16 /08.07.2021г.  

 

До заинтересуваното лице

 

Уведомяваме Ви, че на основание чл.57а, ал.3 от Закона за устройство на територията е издадена Заповед № 901 от 07.07.2021г. на Кмета на Община град Добрич за премахване на „Дървен павилион за търговия с плодове и зеленчуци, с размери по външни очертания по терена 2,85/2,90 м. и площ 8,26 кв.м., съоръжение от дървени палети с размери 1,20/1,80 м. и с височина 1,30 поставени в имот държавна собственост - УПИ V-1832 за „ОДО” кв. 1192 на ЖК „Север 1“, източно от сграда с идентификатор 72624.608.1832.1 по КК на град Добрич с административен адрес: град Добрич, бул. ”Добруджа” № 28 и дървен стелаж с размери по външни очертания по терена 2,40 м./1,10 м. и с височина 1,60 м поставен върху терен публична общинска собственост “тротоар по бул. ”Добруджа”, представляващ част от ПИ с идентификатор 72624.625.9502 – урбанизирана територия за „първостепенна улица“.  

Със съдържанието на заповедта може да се запознаете и да я получите в сградата на Община град Добрич, дирекция УТСК, стая 309.

Настоящото съобщение е публикувано в сайта на Община гр. Добрич/ Рубрика „Обяви и съобщения“/ Съобщения  по устройство на територията, залепено на обекта и на таблото пред сградата на Община град Добрич на 08.07.2021г. и удостоверява, че адресатът му е уведомен по реда на § 4  от ДР на ЗУТ.  

 

 

 

 

                                                                              С Ъ С Т А В И Л И:

                                               

                                                                  1. инж. К. Бобева    /……п…../

 

08.07.2021 г.                                                      2.техн. Н. Костова   /……п…../

гр. Добрич

                                                                             3. техн. Д. Димитров  /……п…./

Актуално

145 години от Освобождението на Добрич от османско владичество

27.01.2023

С поредица от събития Община Добрич ознаменува 145 години Свобода. Проявите започнаха в 10.00 в Храм „Свети Георги“ с благодарствен молебен за всички герои и тяхната саможертва в името на Добрич. Молебенът бе отслужен от...

145 години от Освобождението на Добрич от османско владичество
ВИЖ ДОБРИЧ
1.89° C облачно
Нагоре