Съобщение № 14/01.07.2021г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   № 14/01.07.2021г.

 

      

 

            До заинтересуваното лице

 

            Уведомяваме Ви, че за: „Поставен Дървен павилион за търговия с плодове и зеленчуци, с размери по външни очертания по терена 2,85/2,90 м. и  площ 8,26 кв.м., в УПИ-1832 за „ОДО” кв. 1192 на ЖК „Север 1“, източно от сграда с идентификатор 72624.608.1832.1 по КК на град Добрич с административен адрес: град Добрич, бул. ”Добруджа” № 28“ е съставен Констативен акт № 9 от 15.06.2021г. на основание чл. 57а, ал.2 от Закона за устройство на територията.

            Със съдържанието на констативния акт може да се запознаете в Община град Добрич, Дирекция УТСК, стая 309.

            Настоящото съобщение е публикувано в сайта на Община гр. Добрич/ Рубрика „Обяви и съобщения“/ Съобщения  по устройство на територията, залепено на обекта и на таблото пред сградата на Община град Добрич на 01.07.2021г. и удостоверява, че адресатът му е уведомен по реда на § 4  от ДР на ЗУТ.  

                          

 

 

                                                                                  С Ъ С Т А В И Л И:

01.07.2021г.                                     

гр. Добрич                                                                1........../п/.....................              

 

             2........./п/......................

                          

                                   3........./п/......................              

съобщението е публикувано на 01.07.2021г.

Актуално

Регулярни обработки срещу кърлежи на Градски Парк „Свети Георги“ и детските площадки

06.06.2023

Община град Добрич информира гражданите, че на 07.06.2023 г. ще се извършат регулярните обработки срещу кърлежи на детските площадки  Градски Парк „Свети Георги“. Обработките ще  провеждат в утринните часове след 6...

Регулярни обработки срещу кърлежи на Градски Парк „Свети Георги“ и детските площадки
ВИЖ ДОБРИЧ
19.86° C разкъсана облачност
Нагоре