Съобщение № 14/01.07.2021г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   № 14/01.07.2021г.

 

      

 

            До заинтересуваното лице

 

            Уведомяваме Ви, че за: „Поставен Дървен павилион за търговия с плодове и зеленчуци, с размери по външни очертания по терена 2,85/2,90 м. и  площ 8,26 кв.м., в УПИ-1832 за „ОДО” кв. 1192 на ЖК „Север 1“, източно от сграда с идентификатор 72624.608.1832.1 по КК на град Добрич с административен адрес: град Добрич, бул. ”Добруджа” № 28“ е съставен Констативен акт № 9 от 15.06.2021г. на основание чл. 57а, ал.2 от Закона за устройство на територията.

            Със съдържанието на констативния акт може да се запознаете в Община град Добрич, Дирекция УТСК, стая 309.

            Настоящото съобщение е публикувано в сайта на Община гр. Добрич/ Рубрика „Обяви и съобщения“/ Съобщения  по устройство на територията, залепено на обекта и на таблото пред сградата на Община град Добрич на 01.07.2021г. и удостоверява, че адресатът му е уведомен по реда на § 4  от ДР на ЗУТ.  

                          

 

 

                                                                                  С Ъ С Т А В И Л И:

01.07.2021г.                                     

гр. Добрич                                                                1........../п/.....................              

 

             2........./п/......................

                          

                                   3........./п/......................              

съобщението е публикувано на 01.07.2021г.

Актуално

Спряно водоподаване утре по ул. „Опълченец Димитър Ковачев“, ж.к. „Строител“, част от ж.к. „Христо Ботев“ и част от ж.к. „Балик“

29.11.2021

Община град Добрич уведомява, че във връзка с извършваните строителни дейности по ул. „Димитър Ковачев“ и спешна необходимост от почистване на канализационна мрежа по улицата, утре 30.11.21 г. ще бъде спряно водоподаването...

Спряно водоподаване утре по ул. „Опълченец Димитър Ковачев“, ж.к. „Строител“, част от ж.к. „Христо Ботев“ и част от ж.к. „Балик“
ВИЖ ДОБРИЧ
4.27° C предимно ясно
Нагоре