Съобщение № 13/28.06.2021г.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

                                                     № 13/28.06.2021г.

 

      

 

            До заинтересуваните лица

 

            Уведомяваме Ви, че: на 01.07.2021г. от 10.00 часа, постоянна комисия, назначена със Заповед на Кмета на Община гр. Добрич, на основание чл. 196, ал.1 от Закон за устройство на територията /ЗУТ/, ще извърши проверка за установяване състоянието на сграда с идентификатор 72624.622.3715.4, намираща се в поземлен имот с идентификатор 72624.622.3715 по КК на гр. Добрич с административен адрес ул. „Васил Петлешков“ №27, гр. Добрич.                 

      Настоящото съобщение е публикувано в сайта на Община гр. Добрич/рубрика „Обяви и съобщения“/съобщения  по устройство на територията, залепено на обекта и на таблото пред сградата на Община град Добрич на 28.06.2021г. и удостоверява, че адресатът му е уведомен по реда на § 4  от ДР на ЗУТ.  

                          

 

 

                                                                                        С Ъ С Т А В И Л И:

28.06.2021.                                       

гр. Добрич                                                                    1.........../п/.....................               

 

                 2........../п/......................

                           

                                        3........../п/......................               

 

съобщението е публикувано на 28.06.2021г.

Актуално

Ремонтни дейности на 3.12. 2022 г. и през следващата седмица

02.12.2022

При добри метеорологични условия: - на 3.12.2022 г. продължават ремонтните дейности в Кв. “Строител“, пред ЦДГ 32 „Зорница“. - от 5 до 9.12. 2022 г. продължава работата по:   Ул.“Цар...

Ремонтни дейности на 3.12. 2022 г. и през следващата седмица
ВИЖ ДОБРИЧ
4.37° C облачно
Нагоре