Съобщение № 13/28.06.2021г.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

                                                     № 13/28.06.2021г.

 

      

 

            До заинтересуваните лица

 

            Уведомяваме Ви, че: на 01.07.2021г. от 10.00 часа, постоянна комисия, назначена със Заповед на Кмета на Община гр. Добрич, на основание чл. 196, ал.1 от Закон за устройство на територията /ЗУТ/, ще извърши проверка за установяване състоянието на сграда с идентификатор 72624.622.3715.4, намираща се в поземлен имот с идентификатор 72624.622.3715 по КК на гр. Добрич с административен адрес ул. „Васил Петлешков“ №27, гр. Добрич.                 

      Настоящото съобщение е публикувано в сайта на Община гр. Добрич/рубрика „Обяви и съобщения“/съобщения  по устройство на територията, залепено на обекта и на таблото пред сградата на Община град Добрич на 28.06.2021г. и удостоверява, че адресатът му е уведомен по реда на § 4  от ДР на ЗУТ.  

                          

 

 

                                                                                        С Ъ С Т А В И Л И:

28.06.2021.                                       

гр. Добрич                                                                    1.........../п/.....................               

 

                 2........../п/......................

                           

                                        3........../п/......................               

 

съобщението е публикувано на 28.06.2021г.

Актуално

Ремонтът по ул. Ген. Колев ще продължи до 28.01.2022 г.

20.01.2022

Община град Добрич информира гражданите, че в периода от 06.01.2022 г. до 28.01.2022 г. ще бъде преустановявано водоподаването  по ул. „Генерал Колев“ в участъка от бул. „3-ти март“ до ул....

Ремонтът по ул. Ген. Колев ще продължи до 28.01.2022 г.
ВИЖ ДОБРИЧ
4.25° C облачно
Нагоре