Обявление № 94-00-383/01.06.2021г.

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 94-00-383

град  Добрич 01.06.2021 г.

 

Община град Добрич на основание чл.127 ал.6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че с Решение 22-8 от 25.05.2021г. на Общински съвет град Добрич е одобрено Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на Община (ОУПО) град Добрич с обхват ПИ 72624.906.385 и ПИ 72624.906.382 по действащата Кадастрална карта (КК), землище на град Добрич за промяна от „Земи без право на промяна предназначение – Ссб“ в „Устройствена зона за обществено обслужващи дейности - Оо“, с устройствени параметри: Н до 7.0м., Пл. на застр. до 40%, Кинт до 0.8 и Пл. на озел. мин.50%.

 Одобреният проект е публикуван в сайта на Община град Добрич / Услуги и информация / Обяви и съобщения / Съобщение по устройство на територията.

 

 

aрх. Боряна Станчева    /п/

Главен архитект на Община град Добрич

проект за ЧИ на ОУП

обявлението е публикувано на 01.06.2021г.

Прикачени файлове

Актуално

Ремонтни дейности на 19 май

18.05.2022

Община град Добрич информира, че продължава плановото изкърпване на уличната мрежа. Оформянето на короните на дърветата по улица „Емона“ се отложи за 19 май поради неблагоприятните атмосферни условия.    ...

Ремонтни дейности на 19 май
ВИЖ ДОБРИЧ
8.4° C ясно небе
Нагоре