Обявление № 94-00-383/01.06.2021г.

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 94-00-383

град  Добрич 01.06.2021 г.

 

Община град Добрич на основание чл.127 ал.6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че с Решение 22-8 от 25.05.2021г. на Общински съвет град Добрич е одобрено Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на Община (ОУПО) град Добрич с обхват ПИ 72624.906.385 и ПИ 72624.906.382 по действащата Кадастрална карта (КК), землище на град Добрич за промяна от „Земи без право на промяна предназначение – Ссб“ в „Устройствена зона за обществено обслужващи дейности - Оо“, с устройствени параметри: Н до 7.0м., Пл. на застр. до 40%, Кинт до 0.8 и Пл. на озел. мин.50%.

 Одобреният проект е публикуван в сайта на Община град Добрич / Услуги и информация / Обяви и съобщения / Съобщение по устройство на територията.

 

 

aрх. Боряна Станчева    /п/

Главен архитект на Община град Добрич

проект за ЧИ на ОУП

обявлението е публикувано на 01.06.2021г.

Прикачени файлове

Актуално

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич

31.05.2023

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА   МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА  БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ СПОРТ ЗА УЧАЩИ           УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ –...

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
22.94° C разкъсана облачност
Нагоре