Заповед №691/25.05.2021г. за определяне на контрагентите от Търг №5/20.05.2021г.

З А П О В Е Д

 

№ 691

град Добрич, 25.05.2021 година

 

   На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл.83 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Протокол от 20.05.2021 година на Комисия определена със Заповед 671/19.05.2021 година на Кмета на Община град Добрич за провеждане на търг №5/20.05.2021 година за отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост за поставяне на преместваеми обекти – павилиони за търговска дейност, на основание чл. 56 от ЗУТ,

 

І. ОБЯВЯВАМ СЛЕДНАТА КЛАСАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ТЪРГА:

 

За обект 1. Част от общински имот за поставяне на преместваем обект – павилион за търговска дейност (без приготвяне на храна) по одобрен модел в улична регулация пред УПИ II, в кв. 79 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ по ул. „Отец Паисий“ (до изграден заслон за градски транспорт)

 1. „Табако Шоп Бг“ ЕООД                                                        650,00 лева
 2.  „МТ Риъл Пропъртис“ АД                                                  351,12 лева
 3. „Джъмбо ВМ“ ЕООД                                                             145,99 лева

 

За обект 2. Част от общински имот за поставяне на преместваем обект – павилион за търговска дейност (без приготвяне на храна) по одобрен модел в улична регулация пред УПИ XVI, в кв. 108 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ по ул. „Цар Петър“ срещу училище „Христо Ботев“ (до изграден заслон за градски транспорт)

 1.  „Митева“ ЕООД                                                                    490,00 лева
 2. „Табако Шоп Бг“ ЕООД                                                        450,00 лева
 3.  „Джъмбо ВМ“ ЕООД                                                            429,85 лева

 

За обект 3. Част от общински имот за поставяне на преместваем обект – павилион за търговска дейност (без приготвяне на храна) по одобрен модел в улична регулация пред УПИ XXIII, в кв. 511 по Кадастрален и ПРЗ на жк „Русия 1“ по ул. „Гоце Делчев“

 1.  „Митева“ ЕООД                                                                    591,00 лева
 2. „Табако Шоп Бг“ ЕООД                                                        450,00 лева
 3. „МТ Риъл Пропъртис“ АД                                                   381,11 лева

 

За обект 4. Част от общински имот за поставяне на преместваем обект – павилион за търговска дейност (без приготвяне на храна) по одобрен модел в УПИ V в кв. 546 по Кадастрален и ЗРП на жк „Русия 1“ по ул. „Дунав“

 1. „Табако Шоп Бг“ ЕООД                                                        500,00 лева
 2. „Джъмбо ВМ“ ЕООД                                                             430,99 лева
 3. „Митева“ ЕООД                                                                     430,00 лева

За обект 5. Част от общински имот за поставяне на преместваем обект – павилион за търговска дейност (без приготвяне на храна) по одобрен модел в улична регулация пред УПИ IV, в кв. 563 по Кадастрален и ПРЗ на жк „Русия 1“ по бул. „Русия“ (с отстояние до изграден заслон за градски транспорт 21 метра)           

 1. „Табако Шоп Бг“ ЕООД                                                        550,00 лева
 2. „МТ Риъл Пропъртис“ АД                                                   211,21 лева
 3.  „Разпространение на печата“ АД                                         82,11 лева

 

За обект 6. Част от общински имот за поставяне на преместваем обект – павилион за търговска дейност (без приготвяне на храна) по одобрен модел в улична регулация пред УПИ VIII, в кв. 507 по Кадастрален и ЗРП на жк „Русия 1“ по бул. „Русия“ (с отстояние до изграден заслон за градски транспорт 33 метра)

 1. „Табако Шоп Бг“ ЕООД                                                        550,00 лева
 2. „МТ Риъл Пропъртис“ АД                                                   101,15 лева
 3. „Разпространение на печата“ АД                                          64,33 лева

 

За обект 7. Част от общински имот за поставяне на преместваем обект – павилион за търговска дейност (без приготвяне на храна) по одобрен модел в улична регулация пред УПИ I, в кв. 1110 по ПУП-ПРЗ на жк „Север 1“ по бул. „25-ти септември“, пред Енерго-про (до изграден заслон за градски транспорт)   

1.  „Табако Шоп Бг“ ЕООД                                                         500,00 лева

2. „МТ Риъл Пропъртис“ АД                                                     391,14 лева

3. „Разпространение на печата“ АД                                          121,81 лева

 

За обект 8. Част от общински имот за поставяне на преместваем обект – павилион за търговска дейност (без приготвяне на храна) по одобрен модел в улична регулация пред УПИ III, в кв. 1113 по ПУП-ПРЗ на жк „Север 1“ по бул. „Русия“ (до изграден заслон за градски транспорт)

 1. „Разпространение на печата“ АД                                        112,14 лева

 

За обект 9. Част от общински имот за поставяне на преместваем обект – павилион за търговска дейност (без приготвяне на храна) по одобрен модел в улична регулация пред УПИ X, в кв. 1240 по ПУП-ПРЗ на жк „Север 2“ по бул. „25-ти септември“ (до изграден заслон за градски транспорт)

 1. „Табако Шоп Бг“ ЕООД                                                        550,00 лева
 2. „Митева“ ЕООД                                                                     495,00 лева
 3. „Георги Господинов Митев“ ЕООД                                    327,00 лева

 

За обект 10. Част от общински имот за поставяне на преместваем обект – павилион за търговска дейност (без приготвяне на храна) по одобрен модел в УПИ I в кв. 711 по ПУП-ПРЗ на жк „Добротица“ по бул. „25-ти септември“ (до изграден заслон за градски транспорт)

 1. „Табако Шоп Бг“ ЕООД                                                        500,00 лева
 2. „МТ Риъл Пропъртис“ АД                                                   321,31 лева
 3. „Разпространение на печата“ АД                                        151,51 лева

 

За обект 11. Част от общински имот за поставяне на преместваем обект – павилион за търговска дейност (без приготвяне на храна) по одобрен модел в УПИ VI в кв. 6 по Кадастрален и ЗРП на жк „Балик-Йовково“ – Север, по ул. „Христо Ботев“, до пощата (до изграден заслон за градски транспорт)

 1. „Табако Шоп Бг“ ЕООД                                                        500,00 лева
 2. „МТ Риъл Пропъртис“ АД                                                   161,11 лева
 3.  „Разпространение на печата“ АД                                         61,12 лева

 

За обект 12. Част от общински имот за поставяне на преместваем обект – павилион за търговска дейност (без приготвяне на храна) по одобрен модел в улична регулация пред УПИ I, в кв. 43 по Кадастрален и ЗРП на жк „Балик-Йовково“-Юг на ул. „Агликина поляна“ и ул. „Ясна поляна“

 1. „Табако Шоп Бг“ ЕООД                                                        500,00 лева
 2. „МТ Риъл Пропъртис“ АД                                                   242,12 лева
 3.  „Разпространение на печата“ АД                                         91,81 лева

 

За обект 13. Част от общински имот за поставяне на преместваем обект – павилион за търговска дейност (без приготвяне на храна) по одобрен модел в улична регулация пред УПИ I, в кв. 70 по Кадастрален и ЗРП на жк „Балик-Йовково“ – юг, по бул. „Добруджа“ пред КАТ (до изграден заслон за градски транспорт)

 1. „Табако Шоп Бг“ ЕООД                                                        750,00 лева
 2. „Екс Пойнт Консулт“ ЕООД                                                450,00 лева
 3. „МТ Риъл Пропъртис“ АД                                                   211,13 лева

 

За обект 14. Част от общински имот за поставяне на преместваем обект – павилион за търговска дейност (без приготвяне на храна) по одобрен модел в улична регулация пред УПИ III, в кв. 10 по ПУП-ПРЗ на жк „Дружба“ 1, 2 и 4 по бул. „Добруджа“ срещу КАТ (с отстояние до изграден заслон за градски транспорт 35 метра)

 1. „Екс Пойнт Консулт“ ЕООД                                                400,00 лева
 2. „МТ Риъл Пропъртис“ АД                                                   281,12 лева
 3. „Разпространение на печата“ АД                                        151,21 лева

                  

За обект 15. Част от общински имот за поставяне на преместваем обект – павилион за търговска дейност (без приготвяне на храна) по одобрен модел в улична регулация пред УПИ XIII, в кв. 7 по ПУП-ПРЗ на жк „Дружба“ 1, 2 и 4 по ул. „Никола Петков“ (до изграден заслон за градски транспорт)

 1. „Митева“ ЕООД                                                                     595,00 лева
 2. „Табако Шоп Бг“ ЕООД                                                        500,00 лева
 3. „МТ Риъл Пропъртис“ АД                                                   291,21 лева

 

 

ІІ. ОПРЕДЕЛЯМ ЗА КОНТРАГЕНТ – УЧАСТНИКЪТ КЛАСИРАН НА ПЪРВО МЯСТО:

 

За обект 1. Част от общински имот за поставяне на преместваем обект – павилион за търговска дейност (без приготвяне на храна) по одобрен модел в улична регулация пред УПИ II, в кв. 79 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ по ул. „Отец Паисий“ (до изграден заслон за градски транспорт)

 1. „Табако Шоп Бг“ ЕООД                                                        650,00 лева

 

За обект 2. Част от общински имот за поставяне на преместваем обект – павилион за търговска дейност (без приготвяне на храна) по одобрен модел в улична регулация пред УПИ XVI, в кв. 108 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ по ул. „Цар Петър“ срещу училище „Христо Ботев“ (до изграден заслон за градски транспорт)

 1. „Митева“ ЕООД                                                                     490,00 лева

 

За обект 3. Част от общински имот за поставяне на преместваем обект – павилион за търговска дейност (без приготвяне на храна) по одобрен модел в улична регулация пред УПИ XXIII, в кв. 511 по Кадастрален и ПРЗ на жк „Русия 1“ по ул. „Гоце Делчев“

 1. „Митева“ ЕООД                                                                     591,00 лева

 

За обект 4. Част от общински имот за поставяне на преместваем обект – павилион за търговска дейност (без приготвяне на храна) по одобрен модел в УПИ V в кв. 546 по Кадастрален и ЗРП на жк „Русия 1“ по ул. „Дунав“

 1. „Табако Шоп Бг“ ЕООД                                                        500,00 лева

 

За обект 5. Част от общински имот за поставяне на преместваем обект – павилион за търговска дейност (без приготвяне на храна) по одобрен модел в улична регулация пред УПИ IV, в кв. 563 по Кадастрален и ПРЗ на жк „Русия 1“ по бул. „Русия“ (с отстояние до изграден заслон за градски транспорт 21 метра)           

 1. „Табако Шоп Бг“ ЕООД                                                        550,00 лева

 

За обект 6. Част от общински имот за поставяне на преместваем обект – павилион за търговска дейност (без приготвяне на храна) по одобрен модел в улична регулация пред УПИ VIII, в кв. 507 по Кадастрален и ЗРП на жк „Русия 1“ по бул. „Русия“ (с отстояние до изграден заслон за градски транспорт 33 метра)

 1. „Табако Шоп Бг“ ЕООД                                                        550,00 лева

 

За обект 7. Част от общински имот за поставяне на преместваем обект – павилион за търговска дейност (без приготвяне на храна) по одобрен модел в улична регулация пред УПИ I, в кв. 1110 по ПУП-ПРЗ на жк „Север 1“ по бул. „25-ти септември“, пред Енерго-про (до изграден заслон за градски транспорт)   

1.  „Табако Шоп Бг“ ЕООД                                                         500,00 лева

 

За обект 8. Част от общински имот за поставяне на преместваем обект – павилион за търговска дейност (без приготвяне на храна) по одобрен модел в улична регулация пред УПИ III, в кв. 1113 по ПУП-ПРЗ на жк „Север 1“ по бул. „Русия“ (до изграден заслон за градски транспорт)

 1. „Разпространение на печата“ АД                                        112,14 лева

 

За обект 9. Част от общински имот за поставяне на преместваем обект – павилион за търговска дейност (без приготвяне на храна) по одобрен модел в улична регулация пред УПИ X, в кв. 1240 по ПУП-ПРЗ на жк „Север 2“ по бул. „25-ти септември“ (до изграден заслон за градски транспорт)

 1. „Табако Шоп Бг“ ЕООД                                                        550,00 лева

 

За обект 10. Част от общински имот за поставяне на преместваем обект – павилион за търговска дейност (без приготвяне на храна) по одобрен модел в УПИ I в кв. 711 по ПУП-ПРЗ на жк „Добротица“ по бул. „25-ти септември“ (до изграден заслон за градски транспорт)

 1. „Табако Шоп Бг“ ЕООД                                                        500,00 лева

 

За обект 11. Част от общински имот за поставяне на преместваем обект – павилион за търговска дейност (без приготвяне на храна) по одобрен модел в УПИ VI в кв. 6 по Кадастрален и ЗРП на жк „Балик-Йовково“ – Север, по ул. „Христо Ботев“, до пощата (до изграден заслон за градски транспорт)

 1. „Табако Шоп Бг“ ЕООД                                                        500,00 лева

 

За обект 12. Част от общински имот за поставяне на преместваем обект – павилион за търговска дейност (без приготвяне на храна) по одобрен модел в улична регулация пред УПИ I, в кв. 43 по Кадастрален и ЗРП на жк „Балик-Йовково“-Юг на ул. „Агликина поляна“ и ул. „Ясна поляна“

 1. „Табако Шоп Бг“ ЕООД                                                        500,00 лева

 

За обект 13. Част от общински имот за поставяне на преместваем обект – павилион за търговска дейност (без приготвяне на храна) по одобрен модел в улична регулация пред УПИ I, в кв. 70 по Кадастрален и ЗРП на жк „Балик-Йовково“ – юг, по бул. „Добруджа“ пред КАТ (до изграден заслон за градски транспорт)

 1. „Табако Шоп Бг“ ЕООД                                                        750,00 лева

 

За обект 14. Част от общински имот за поставяне на преместваем обект – павилион за търговска дейност (без приготвяне на храна) по одобрен модел в улична регулация пред УПИ III, в кв. 10 по ПУП-ПРЗ на жк „Дружба“ 1, 2 и 4 по бул. „Добруджа“ срещу КАТ (с отстояние до изграден заслон за градски транспорт 35 метра)

 1. „Екс Пойнт Консулт“ ЕООД                                                400,00 лева

 

За обект 15. Част от общински имот за поставяне на преместваем обект – павилион за търговска дейност (без приготвяне на храна) по одобрен модел в улична регулация пред УПИ XIII, в кв. 7 по ПУП-ПРЗ на жк „Дружба“ 1, 2 и 4 по ул. „Никола Петков“ (до изграден заслон за градски транспорт)

 1. „Митева“ ЕООД                                                                     595,00 лева

 

            Копие от заповедта, да се връчи срещу подпис на определения за контрагент участник в търга след влизането й в сила.

В 14 дневен срок от връчването на заповедта, контрагентът следва да сключи договор за отдаване под наем. При неизпълнение в срок на това задължение се счита, че участникът се отказва от сключването на договор за наем.

Внесеният от участника депозит се задържа в полза на Община град Добрич.

   Настоящата заповед може да се обжалва в четиринадесет дневен срок пред Административен съд град Добрич по реда на АПК.

   Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Добринка Стоилова – Заместник-Кмет „Финанси и общинска собственост”.

 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

Дата на публикуване: 25.05.2021г.

Актуално

Покана за обществено обсъждане на анализ на потребностите от социални услуги и предложение за планирането им

31.03.2023

В съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги и Наредбата за планиране на социалните услуги, Община град Добрич изготви Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво и Предложение за планираните...

Покана за обществено обсъждане на анализ на потребностите от социални услуги и предложение за планирането им
ВИЖ ДОБРИЧ
11.23° C облачно
Нагоре